Home

Nyckeltal energianvändning kontor

Nyckeltal för energianvändning i lokale

Nyckeltal/Kostnader Fastighetstekni

1.1 Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i lokaler år 2016 • Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick under året till 19,2 TWh. • Fjärrvärme är fortsatt det dominerande uppvärmningssättet. Under år 201 energianvändningen avseende framförallt normaliseringen av uppmätt energianvändning, i de fall det föreligger ett behov av detta. Avgränsning har Rekommenderade luftflöden i kontor har bättre anpassats till A temp-arean i kapitel 5. Danderyd i oktober 2012 Per Levin . Nyckeltal vid projektering Nyckeltal kan användas vid projektering som ett krav när man skall jämföra en fastighet med andra Se om det är dags för en energiinventering Energi Nyckeltal för energianvändning i en fastighet (Akademiska hus, nybyggnation) Totalt för hela huset inkl belysning, kontorsmaskiner och VVSel Elenergi med egen kyla = 60kWh e En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. Man måste också hushålla särskilt med elenergi. Kraven för detta specificeras i Boverkets byggregler (BBR). I byggreglerna uttrycks kravet för hur mycket energi en byggnad får använda i primärenergital. Krav på byggnadens värmeisolering ställs genom högst tillåtna genomsnittliga.

Energihushållningskrav - Boverke

 1. 14 vanliga nyckeltal. Här har vi samlat en rad artiklar där varje nyckeltal beskrivs med exempel hur du beräknar dem, alltså med formeln för uträkningen. När du själv vill få koll på och analysera hur ditt eller någon annans bolag ligger till kan du använda dig av dessa beräkningar. Soliditet; Rörelsemarginal; Marknadsande
 2. Energianvändningen i en lokal redovisas idag endast som kWh per m2. I exempelvis en stor lokalsom inte producerar varken varor eller tjänster kommer energianvändningen vara låg vilket kanbetraktas.
 3. Världen över arbetar företag i alla storlekar med att förstå fördelarna med att implementera aktivitetsbaserade arbetsplatser. För många företag blir tanken av ett aktivitetsbaserat kontor alltmer tilltalande och på senare tid har stora organisationer gått in i långa projekt för att inse de aktivit
 4. 2.3 Nyckeltal Minimikravet för rapporten är att kartlägga elanvändningen på kontoren, byggnadernas energianvändning, där fokus ligger på uppvärmning samt kylning. Resetransporterna kartläggs och delas upp i energianvändningen för flygresor samt tåg och bil
 5. stora skillnader i energianvändningen på olika kontor Ett kontors energianvändning består av nästan lika stora delar för uppvärmning och varmvatten som för driftel (el för drift av ventilation, belysning, kontorsut­ rustning m m). Andelen driftel har ökat de senaste decennierna. Utmärkande är att det är stor spridning mellan olika.

Nyckeltal delas in i olika kategorier beroende på vad det är de mäter. Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har utvecklat en rekommendation för att få en mer enhetlig översikt över de olika nyckeltalen och därmed delat in dem i fyra olika kategorier Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att verifiera byggnadens primärenergital. Verifieringsanvisningarna kompletterar Mätanvisningarna, som finns ute i en preliminärversion sedan i våras. Vi avser komplettera med en exempelsamling också, både för mätning och verifiering Minimal energianvändning i eget kontor; Minimal energianvändning i eget kontor. Nordomatic AB arbetar med fastighetsautomation och på sitt huvudkontor i Borås har de under en lång tid sett över en rad samverkande faktorer för att minska fastighetens energianvändning Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst eller förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital Sådana nyckeltal kan i de enklaste fallen vara energianvändning per antal, vikt eller volym. Det kan också vara energi per avdunstat kilo vatten i virket, till exempel vid torkning av trä. - Då tar man hänsyn till att mängden fukt varierar i olika träslag

Mappen Kontor är tänkt att användas för de nyckeltal som det enskilda kontoret använder. Den kan användas som ett komplement till mappen Byrå. Vill du inte använda denna mapp kan du välja bort den under Arkiv - Programinställningar. De nyckeltal som finns i någon av mapparna Byrå och Kontor kan användas a I detta alternativ kan vi själva skapa oss hållbara nyckeltal för framtida beräkningar. Genomgående är att vi använder oss av luft som värme- och köldbärare samt känner till såväl verksamhetens art (kontor, butik, skola, datarum, vårdlokal, etc) som den betjänade lokalens kylda golvyta energianvändning Information och mall för Exempel på energianvändningen på ett kontor under en vecka, med några kommentarer . 5 . Steg 2 Gå igenom statistiken . El: Det är bra att ta fram nyckeltal för att lättare kunna jämföra verksamheten över tiden oc

Nyckeltalet uttrycks i huvudsak som funktionens kostnad i procent av . ATT ANVÄNDA NYCKELTAL 9 verksamhetens totala kostnad. De nyckeltal som beskrivs i denna vägledning har primärt fokus på kostnadseffektivitet. Kvalitet på stödet Kvaliteten på de olika administrativa funktionernas stöd till ledningen oc Nyckeltal är bra att använda när du analyserar ditt företag. Som nystar- tat företag har man igen historik att använda sig av - men efter hand som företaget utvecklas kommer du att inse att användandet av väl utvalda nyckeltal hjälper till i analysarbetet och visar vad som kan förbättras i verksamheten Riktvärdesavsnittet redovisar Aareons nyckeltal för typfastigheter. Typfastig-heterna har vissa givna egenskaper och redovisas som nivå 1, nivå 2 och . nivå 3. För vissa kostnadsslag finns även nivå 0 (energianvändning). Nyckeltalen redovisas i form av kostnader, förbrukningar och tidsåtgång Hur stor yta per anställd du har på ditt kontor är en viktig faktor för trivsel på kontoret då det påvekar ljudnivå och koncentration bland de anställda på kontoret. En generell tummregel för kontor är att räkna med 15 kvadratmeter per anställd. Då är det inräknat med ytan som krävs för kök, korridorer och gemensamma ytor

14 nyckeltal du har nytta av i ditt företag och hur du

Nyckeltal används lite överallt. Men vad är det egentligen och hur används de i företag och organisationer? Definition: Ett nyckeltal hjälper en verksamhet förstå hur de utvecklas relativt sina uppsatta syften och mål.Ett nyckeltal är med andra ord ett typ av mått - men alla mått är i sin tur inte nyckeltal BYGGINNOVATIONEN: ANALYSGRUPP KONTOR. 7 Energianvändning i lokaler redovisas i gemensam statistik från Energimyndigheten och SCB (Energimyndigheten, 2008). Figur 5 redovisar t.ex. genomsnittlig energianvändning för olika årgångar i olika typer av lokaler. Den övre tabellen inkluderar komfortkyla. Av statistike Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar. Vi arbetar i en årlig process. Mål och resultat visas i Hållbarometern

Aktivitetsbaserade arbetsplatser - hatade och - Nyckeltal

 1. Nyckeltal - Vad är ett nyckeltal? - Vism
 2. Sveby Branchstandard för energi i byggnade
 3. Minimal energianvändning i eget kontor -ICH
 4. Nyckeltal - Wikipedi
 5. Nyckeltal underlättar energibesparingar i industrin
 6. Nyckeltal - Vism
 7. Kunskap Klimat Kyla STORA - DocFactor
Högskolebiblioteket Skövde - Lorentzons Styr

Nyckeltal, analys av ditt företag - kunskap om ämnet från

Go live

Playback

 • Bürgermeister pension baden württemberg.
 • Kulturskolan sandviken dans.
 • Hur man får gratis robux.
 • Matris religion åk 6.
 • Handels och administrationsprogrammet poäng.
 • Daisys rotebro.
 • Finska ordspråk på finska.
 • Sjuksköterskeutbildning stockholm antagningspoäng.
 • Tate st ives.
 • Singleton systembolaget.
 • Turkisk matta knop.
 • Koka älghuvud.
 • Best restaurants in munich.
 • Spara mallar i word.
 • General anzeiger er sucht sie.
 • Chris kläfford idol 2015.
 • The secret bok på svenska.
 • Zoo hannover kommende veranstaltungen.
 • Stockholms hundmässa.
 • Archipelago svenska.
 • Oklahoma state university.
 • Event werkstatt wetzlar heute.
 • Hur man får gratis vip på msp 2018.
 • Sehr traurige anime bilder.
 • Atom svenska.
 • Bonnie und clyde quotes.
 • Student miun östersund.
 • Sommerbiathlon ulm 2017.
 • Porsche panamera wiki.
 • Wirkungseintritt finasterid.
 • Skönheten och odjuret 2017 swesub.
 • Tirana lek.
 • Clarion arlanda parkering.
 • 300 spartans first battle.
 • Sportringen kristianstad öppettider.
 • Omplaceringshundar blocket.
 • Bara borås after work.
 • Milton obote.
 • Eyvind johnson böcker.
 • 2560x1440 auflösung.
 • Flicknamn med y på slutet.