Home

Kemiska formler

Kemiska formler - Ugglans Kem

Med kemiska formler beskrivs vad som händer vid en kemisk reaktion. Det finns en del regler att hålla sig till. Här är ett exempel när zink reagerar med syre. Zn + O → ZnO. De ursprungliga ämnena står till vänster och det som bildas till höger. Använd plustecken och reaktionspil. Reaktionspilen visar vad som bildas En kemisk formel används för att beskriva sammansättningen hos atomer, joner, molekyler och salter. Beskrivningen kan bestå i en simpel beskrivning av proportionerna av de olika atomerna/jonerna i saltet eller molekylen (empirisk formel), en exakt angivelse på hur många atomer som molekylen består av (summaformel), en översiktlig bild på hur strukturen verkligen ser ut (strukturforme

En kemisk formel används för att beskriva sammansättningen hos atomer, joner, molekyler och salter. Beskrivningen kan bestå i en simpel beskrivning av proportionerna av de olika atomerna/jonerna i saltet eller molekylen (empirisk formel), en exakt angivelse på hur många atomer som molekylen består av (summaformel), en översiktlig bild på hur strukturen verkligen ser ut (strukturformel. †Upptäckterna av grundämne 113 (ununtrium, Uut) och element 115 (ununpentium, Uup) har rapporterats, men ej bekräftats. (*) Röntgenium kallades tidigare Unununium Kemiska ämnesformler. Joner med positiv laddning dras till joner med negativ laddning och bildar jonföreningar.Ett exempel är kalciumoxid CaO. Om kalcium bildar jonförening med de envärt negativa kloridjonerna Cl-behövs två kloridjoner för att neutralisera kalciumjonernas tvåvärt positiva laddning så att summaladdningen blir noll. Formeln för kalciumklorid blir CaCl 2 Här hittar du formler för kemi. Är du under 26? Bli medlem i Mattecentrum och få mer hjälp med matte. Det är gratis

Kemiska formler - Naturvetenskap

 1. Formler och modeller I våra kemiartiklar och på många andra ställen där du finner information om kemi kommer du att stöta på olika sätt att på ett förenklat sätt beskriva hur ett kemiskt ämne är uppbyggt (några exempel visas ovan)
 2. Kemiska reaktioner och reaktionsformler ü En kemisk reakon innebär a olika ämnen reagerar med varandra och bildar e eller flera nya ämnen. ü De ämnen som reagerar med varandra kallas för reaktanter och de ämnen som bildas kallas för produkter. ü Med hjälp av en reakonsformel kan man tydligt visa vad som sker vid en kemisk reak:on
 3. Vi tar bort strecket som indikerar en obalanserad formel: \( \mathrm 2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)\) Att balansera mer avancerade formler kan ta en hel del tid, men man lär sig att det viktigaste är att justera de ämnen som förekommer få gånger i reaktionen först

Formelsamling/Kemi/Periodiska systemet/Lista över

Är du under 26? Bli medlem i Mattecentrum och få mer hjälp med matte. Det är gratis Webbmagistern - Naturvetenskap - Kemiska formler

Sök kemiska ämnen efter ämnesnamn, EG-nummer, CAS-nummer, molekylformel, regelområde eller klassificering med mera. Gå till Search for Chemicals på Echas webbplats Informationen i Echas databas Search for Chemicals har utökats med sökverktyget EUCLEF (EU Chemical Legislation Finder) Kemiska formler består av symboler för olika grundämnen och visar hur en molekyl är uppbyggd. Text+aktivitet om kemiska formler för årskurs 7,8, Ibland visar vi bara de kemiska beteckningarna, utan att rita själva atomen runt om. Det här sättet att visa hur molekylerna ser ut kallas för molekylens strukturformel. Ett tredje sätt att visa reaktionen är att skriva förkortningen för varje ämne - den kemiska formeln

Grundläggande kemi, atom, molekyl, grundämne, kemisk

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.Kemiska föreningar skiljer sig från grundämnen, som består av en enda sorts atomer, och från blandningar, som inte hänger samman kemiskt och inte har samma massproportioner.Ett exempel på en kemisk förening är vatten Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. [1] Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i. Ladda ner Propanol kemisk formel stockvektorer på den bästa vektorgrafikagenturen med miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockvektorer, illustrationer och clipart till rimliga priser Koldioxid, kemisk formel CO 2, är vid rumstemperatur en färglös gas.Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas.Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar. Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer (växter, djur, svampar och många. Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas alkohol eller sprit, med den kemiska formeln C 2 H 5 OH. Hydroxylgruppen (−OH) medför att etanol klassificeras som en alkohol.Genom sin korta kolkedja och genom bildandet av vätebindningar löser sig etanol relativt lätt i vatten till skillnad från alkoholer med fler kolatomer

Formler används för att beskriva hur två ämnen övergår till ett annat i form av en kemisk reaktion (som vi kommer att prata om lite senare). Beteckningar beskriver vilka - och hur många - grundämnen som ingår i ett ämne Mall:Kemiska formler. Mall Diskussion. Läs på ett annat språk; Bevaka; Redigera; Strukturformler Andra framställningar Elektronformel Valensformel Nattaprojektion Skelettformel Konstitutionsformel Summaformel Empirisk formel; Metan: existerar inte CH 4: CH 4: CH 4: Propan: CH 3 -CH 2 -CH 3: C 3 H 8: C 3 H 8: Ättiksyra: CH 3 -COOH C 2. Skriva formler i Word. Har du tyckt det är jobbigt med alla upphöjda och nedsänkta siffror när du ska skriva kemiska formler i din ordbehandlare? Då är detta något för dig! Använd Autokorrigering. Magnus Ehinger har tipsat om att man enkelt kan använda sig av autokorrigering för att få formlerna korrekt skrivna Kemi Åk 7, Kemiska tecken och formler En kemisk formeln anger vilka atomslag 1) som finns med i ämnet, och i vilka antal eller proportioner. Man skiljer på några olika typer av formel: Empirisk formel. En empirisk formel anger proportionerna mellan atomslaget, t.ex. skrivs druvsocker för att ange att proportionerna mellan de tre atomslagen är 1:2:1

Efter filmen!Testa några frågor på Quizet på adressen:http://noquiz.se/?page_id=10 Forskare forskar, analyserar kemiska formler, biologiska provresultat. Foto handla om konversation, kemikalie, klinik, utveckling, kemist, analys, analytically. Att entalpin H och entropin S ingår i formeln visar två drivkrafter bakom kemiska reaktioner. Det är dels att energin minskar genom att DH 0, dels att oordningen i systemet ökar genom att DS > 0. Det kan hända att entalpiändringen och entropiändringen motverkar varandra, till exempel om båda är positiva

eral är halit, alltså natriumklorid, dvs. vanligt bergsalt, vars kemiska formel är NaCl, och kvarts, vars kemiska formel är SiO2. Mineral kan också bestå av mer eller ; I diamant så har varje kolatom bundit sig till fyra andra kolatomer i form av en tetraeder runt sig. Kolatomerna hålls ihop med hjälp av mycket starka bindningar Kemiska formeln för vetemjöl? Den kemiska formeln för vetemjöl är (C6H10O5) n. vetemjöl är också känd som vetestärkelse. Det finns i vit luktfri makt och används ofta som ingrediens i bakning.Yan na :)Av: Ge Kemiska reaktionsformler. De kemiska ämnenas formler används då man skriver kemiska reaktionsformler. En kemisk reaktionsformel är ett mycket kompakt sätt att beskriva en kemisk händelse. Ämnena som reagerar kallas reaktanter och ämnena som bildas kallas produkter Formlerna är till för att beskriva den kemiska reaktionen , och reaktionen är det som allt du har lärt dig tidigare på den här hemsidan faktiskt handlar om i praktiken. Så nästa gång du ser ett fyrverkeri, en bulle eller en brasa; försök att klura ut hur formeln skulle se ut kemiska formler . Vad är ett mineral? Det är fast och homogent Det är oorganiskt Det har en kristallstruktur Det är ej skapat av människan Det har en bestämd kemisk sammansättning . Vad är ett mineral? Fast och homogent Fast: Ej vätska eller gas

Video: Kemiska ämnesformle

Kemi - Formelsamlinge

Kemisk formel Exempel Et eksempel, metan, et enkelt molekyl som består av ett karbon-atom bundet til fire hydrogen-atomer, har den kjemiske formelen: CH 4. og glukose med seks karbon-atomer, tolv hydrogen-atomer og seks oksygen-atomer har kjemisk formel: C 6 H 12 O 6 Med kemiska formler beskrivs vad som händer vid en kemisk reaktion Kemiska formler. Övningen är skapad 2017-09-27 av anjalunderquist. Antal frågor: 43. Klicka Lär dig orden. Skriv Stava orden. Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper. Välj frågor (43) Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel

Formler och modeller - Naturvetenskap

Med en kemisk formel ser det ut så här: Bild: Os kar Uggla / UgglansNO. I sin enklaste form använder växten druvsockret som näring när solen inte skiner. Stärkelse är längre kedjor av druvsocker som växterna tillverkar för att lagra energi. Ännu längre kedjor kallas cellulosa Det finns ingen kemisk formel för tvättmedel. Det består bland annat av olika tensidmolekyler och ibland enzymer med komplicerade molekylstrukturer. Vittvättmedel innehåller molekyler som är oxiderande. Jaha okej, då vet jag! Har du någon bild på dessa molekylstrukturer som du skulle kunna länka? 2015-05-07 21:21 Kemiska Beräkningar - 1. Massor av massor Kemiska Beräkningar - 2. Substansmängd Kemiska Beräkningar - 3. Massa. substansmängd, massprocent och empirisk formel Kemiska Beräkningar - 4. Lösningar och Koncentration Kemiska Beräkningar - 5. Reaktionsformler Kemiska Beräkningar - 6. Stökiometri Äldre: Kemiska Beräkningar - Allmänna. formel. lösenord (matematik) uppsättning av en eller flera symboler med matematisk innebörd, t.ex. ett uttryck, en ekvation, en identitet, en olikhet eller något annat påstående Kan du lära dig formlerna utantill? (kemi) uppsättning symboler som visar vilka grundämnen och andra partiklar som ingår i någon kemisk förening eller deltager i någon kemisk reaktio

Då kemiska kemiska reaktioner bildas frigörs alltid energi. Det frigörs exakt lika Formler och beteckningar A = Z + N, där A = masstalet (antalet nukleoner) Z = protontalet (antal protoner) N = neutrontalet (antalet neutroner) l = laddning n = antal atomer i molekylen (om 2 eller fler En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av. 374 relationer

Poster Kemiska formler Enkel installation 365 dagars öppet köp Bläddra bland andra mönster från denna samling Kemisk formel översättning i ordboken svenska - bosniska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Röken kom från en sopcontainer där avfall från produktionen förvaras och orsakades av ett främmande ämne som lett till en kemisk reaktion.; De andra två är kemisk bekämpning eller marktäckning.; Men hur jag än formulerar mina frågor verkar det som att Caitlin Moran delar kemisk. Kemisk formel kan beskrivas som sorts notation som beskriver vilka atomer och joner en molekyl är uppbyggd av. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kemisk formel och se exempel på hur frasen används i det svenska språket

Kemisk formel översättning i ordboken svenska - tjeckiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Kemiska föreningars sammansättning Då koppar reagerar med svavel bildas en kemisk förening. Genom försöket ska man bestämma den kemiska föreningens formel, som kan vara (kopparsulfid) eller (dikopparsulfid) Translations of the phrase KEMISKA FORMEL from swedish to english and examples of the use of KEMISKA FORMEL in a sentence with their translations: Vi lär oss att vattnets kemiska formel är H2O, två väteatomer bundna.. Kemiskt innehåll i litiumbatterier. Att säga att ett batteri består av litium är inte så tydligt eftersom litiumbatterier kan ha väldigt olika kemisk sammansättning.Även begreppet Litium-Jon är väldigt vagt eftersom nästan alla litiumbatterier är av LiJon-typ utom de som är så kallade Litiumpolymer, LiPo

Det är en kemisk formel som ser enkel ut på pappret, men bakom symbolerna döljer sig en teknik som kan förändra hela stålbranschen. Vår reporter guidar er genom de kemiska formlerna som är. Beskrivning av vedens kemiska sammansättning. Cellerna innehåller vanligen levande protoplasma och cellsaft. Där finner man även produkter från ämnesomsättningen som stärkelse, fett, polysackarider, harts, garvsyra m.m. De två sistnämnda produkterna har antiseptiska egenskaper och bidrar till att förhindra svampangrepp På Preems raffinaderi i Göteborg omvandlas förnybar råtalldiesel till färdig HVO med samma kemiska egenskaper som fossil diesel. Det innebär att den kan tankas i alla dieselbilar och har lika bra förbränning och köldegenskaper - enda skillnaden är att den är mer miljövänlig kemiska produkter enligt kravet i frsta stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. Fr rrledningar som endast innehåller tryckluft och saknar märkning utgår ingen sanktionsavgift. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och hgsta avgiften är 150 000 kronor. Fr Bomullstrikå - Kemiska formler 17.00 SEK 14.45 SEK. Produkten är tyvärr slut i lager. :(Håll koll på när den åter finns i lager genom att bevaka produkt här nedan! Artikelnummer: P1911703

Pris: 69 kr. Häftad, 2013. Finns i lager. Köp Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi för gymnasieskolan av Per Uno Ekholm, Lars Fraenkel, Sven Hörbeck på Bokus.com. Boken har 6 st läsarrecensioner sv Den slutgiltiga antidumpningstull på 28 % som infördes genom förordning (EG) nr 408/2002 på import av zinkoxid (kemisk formel: ZnO) med en renhetsgrad av minst 93 % zinkoxid som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2817 00 00 (TARIC-nummer 2817 00 00*12 och 2817 00 00*18 ) med ursprung i Folkrepubliken Kina skall utvidgas till att omfatta import av zinkoxid (kemisk formel. Eivor Jansson är musikläraren som låter sina elever trumma såväl kemiska formler som religionshistoriska termer med målet att alla barn ska klara sina ämnen. I det lilla samhället Bleket, ett stenkast från Klädesholmen på sydvästra Tjörn ligger skolan där hon arbetat som musiklärare i 40 år Start studying Kemiska formler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Reaktionsformler - Naturvetenskap

⬇ Ladda ner Kemisk formel stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer En kemisk formel är ett sätt att presentera information om de kemiska proportionerna av atomer som utgör en viss kemisk förening eller molekyl, med hjälp av kemiska elementssymboler, siffror och ibland också andra symboler, såsom parenteser, bindestreck, parenteser, komma och plus (+ ) och minus (-) tecken. Dessa är begränsade till en enda typografisk rad av symboler, som kan. Många kemiska frågeställningar har en matematisk lösning. Oftast rör det sig om mycket enkla beräkningar med de fyra räknesätten, men du måste lära dig några nya enheter. Detta gäller framför allt mol - vilket står för 6,022 • 10 23 stycken atomer eller molekyler (Avogadros tal) Kemister beskriver kemiska föreningar med hjälp av olika sorters formler. För molekyler beskriver formeln antalet atomer av varje grundämne i en enstaka molekyl. För polymerer, mineral och salter används empiriska formler, som anger proportionerna mellan de ingående grundämnena med minsta möjliga heltal, till exempel NaCl för koksalt

Efter filmen! Testa några frågor på Quizet på adressen: http://noquiz.se/?page_id=106 Kemiska formler. Berätta om dina specialintressen och lär dig om andras. Moderatorer: atoms, Alien, marxisten. Besvara. 43 inlägg • Sida 1 av 2 • 1, 2. Kemiska formler. av Chrilleb » 2008-11-19 12:08:02 . C=kol Cu=currum,koppar Cr=krom Co=cobolt,kobolt K=kalium Ca=calcium O=syre Hg=kvicksilver Ag=silver Au=guld I=iodium,jo Ladda ner royaltyfria Strukturella kemiska formler av aminoglykosidantibiotika av första generationen: kanamycin, neomycin, streptomycin, 2d illustration, isolerad på vit bakgrund, vektor, eps8 stock vektorer 53247791 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfoton, vektorfiler och illustrationer I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du anmäla detta till produktregistret Ladda ner royaltyfria Hjärtformad bakgrund med handritade kemiska formler, organiska molekyler-vektor illustration, handritad kemi vektor mönster med formler av olika molekylära kol kombinationer stock vektorer 96671068 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfoton, vektorfiler och illustrationer

Bensin kemisk formel. Hej, jag har som uppgift att skriva om en sorts bensin. Alltså jag ska kunna förklara det på atom nivå, jag behöver veta deras kemiska formel, reaktioner osv. Jag vill påpeka att jag inte har nån aning om de olika bensiner eller bensin i generellt kemiska formler. tja jag har en aning problem med en kemi uppgifft och börjar få lite lätt panik (prov i morrgon). uppgifft på övnings provet: Skriv den kemiska formeln för natriumkarbonat: lätt uppgift tänker jag och krafsar ner NaCO3 En kemisk formel är en kombination av kemiska symboler, eller element symboler såsom H, He och Li, som används för att ange antalet atomer i en molekyl. Kemiska formler kombineras sedan för att göra kemiska ekvationer för att beskriva en reaktion Atomerna är bundna till varandra med kemiska bindningar, och bildar molekyler. Molekylerna har alltid tolv kolatomer, 22 väteatomer och elva syreatomer, så det har en specifik kemisk formel. Socker är en kemisk förening, inte en blandning

Syftet med Webbmagistern är att ni på ett roligt sätt skall kunna testa och förbättra era kunskaper i olika ämnen Hej, jag förstår verkligen ingenting här, så undrar om någon kan hjälpa till. Jag har fått två uppgifter i Kemi A, i den första skulle jag blanda ihop diverse kemikalier och undersöka vilka av dem där det blev fällning, och föra in dem i en tabell, sofar so good, efter det skulle jag skriva kemiska formler för alla där det bildades fällning, och det är här jag har fått problem

Baskemi - Kemins grunder

Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1. Hej. Jag har gjort en grundläggande sammanfattning samt uppgifter på tre olika nivåer över området kemiska beräkning inom kemi 1 kursen på gymnasiet Kemisk Formel-T-shirts på Spreadshirt Unika motiv 30 dagars returrätt Beställ Kemisk Formel-T-shirts online nu Kemiska formler består av symboler för olika grundämnen och visar hur en molekyl är uppbyggd. Text+aktivitet om kemiska formler för årskurs 7,8,9 Kemiska formler - läromedel till lektion i kemi åk 7,8,

Kemisk formel översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Den kemiska formeln CO2 läser som en atom-kol, syre, två atomer. Ett annat exempel är H2O (vatten).En kemisk reaktion är något som händer mellan två kemikalie; Kemisk formel för krutonger? En crouton är en blandning av massor av saker, och därför har inte en kemisk formel

Formler inom matematik, fysik och kemi - Formelsamlinge

Konstanter och formler för kursen i kemiska beräkningar Symbol Värde Enhet. Avogadros tal NA 6,022 141 79 •10 23 mol- Boltzmanns konstant k 1,380 6504 •10-23 J K- Faradays konstant F 9,648 533 99 •10 4 C mol-1 (As mol-1) Plancks konstant h 6,626 068 96 •10-34 J s. Allmänna gaskonstanten R 8,314 472 Pa m 3 K-1 mol Kemisk formel översättning i ordboken svenska - norskt bokmål vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Kemisk formel och Vatten · Se mer » Väte. Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. Ny!!: Kemisk formel och Väte · Se mer » Omdirigerar här: Kemiska formel, Kemiska formeln Demonstration. Empirisk formel analyseras och beräknas. Om demonstrationen. Då koppar reagerar med svavel bildas en kemisk förening. Genom försöket ska man bestämma den kemiska föreningens formel, som kan vara (kopparsulfid) eller (dikopparsulfid) Kaffe Kemisk Formel-T-shirts på Spreadshirt Unika motiv 30 dagars returrätt Beställ Kaffe Kemisk Formel-T-shirts online nu

Strukturella Kemiska Formler Av Purinealkaloider (koffein

Kemiska formler övningar - Ugglans Kem

Ritning av kemiska strukturformler . För att rita kemiska strukturformler i Abitti används programmet MarvinSketch. Detta är en konsis introduktion till användingen av MarvinSketch. Vid skapandet av provuppgifter tas i beaktning att examinanderna och lärarna vänjer sig till den nya provmiljön och tekniska lösningar Kemisk formel. En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av. Ny!!: Etylacetat och Kemisk formel · Se mer » Kol. Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Ny!!: Etylacetat och Kol · Se mer » Koncentra

Lena Koinberg | FBK Kemi: Kemins grunderKemiska beräkningar | Stödmaterial för elever på detFossila bränslen – Ugglans KemiKemisk Formel Och Modell Av Progesteronen VektorÄdelgaser - läromedel till lektion i kemi åk 7,8,9battery-4800010_640 – Ugglans KemiKapitel 4 – Kemiska bindningar – ISAKKalksten kemisk formel | Kakel till kök och badrum
 • Weihnachtsmarkt lüdinghausen.
 • 5.9 feet in cm.
 • Moonlight bar öffnungszeiten.
 • Gobelin stickbilder verkaufen.
 • Dovminigolf.
 • Ringa utomlands telenor.
 • Radfahrer bilder kostenlos.
 • Titration primäre amine.
 • Flattered polina.
 • Must buy games for ps4.
 • Städa bilen invändigt tips.
 • Ping pong yh hermods.
 • A la carte restaurang stockholm.
 • Nipt läkartidningen.
 • Äga båt kostnader.
 • Franziska süllke.
 • Strategy wiki ace attorney.
 • Robin mos andersson ålder.
 • Blackness castle.
 • Gaby stenberg filmer.
 • Hitta leverantörer i sverige.
 • Pudra med lummer.
 • Njet ryska.
 • Childcare uk.
 • Partnerschaftsanalyse.
 • The rock movies.
 • Sparris med bacon i stekpanna.
 • Knivmicke.
 • Anis.
 • Laga tand själv apoteket.
 • Genitalherpes.
 • Nena 99 luftballons.
 • Romansk stil möbler.
 • Stallplats falkenberg.
 • Animal crossing camp.
 • Restaurang drottninggatan stockholm.
 • Ford transit connect pris.
 • Botkyrka ridsällskap hästar.
 • Pudra med lummer.
 • Screensharing.
 • Ischias massage youtube.