Home

Vad är äktenskapsbalken

Skall du gifta dig? - Experter inom familjerät

Familjejurist i Helsingborg och på distans

Äktenskapsbalken innehåller regler om hur du ingår äktenskapet, vad som gäller under tiden som du är gift men också information om hur man upplöser äktenskapet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om hur en bodelning ska gå till med bouppteckning , vad som är giftorättsgods och vad som räknas som enskild egendom Äktenskapsbalken är en svensk lag som reglerar äktenskap. Äktenskapsbalken består av fyra avdelningar: Första avdelningen, Allmänna bestämmelser. Andra avdelningen, Äktenskaps ingående och upplösning. Tredje avdelningen, Makars ekonomiska förhållanden. Fjärde.

Äktenskapsbalken - Bokus - Din bokhandlare

vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. SFS 1993:93 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket

SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du menar 12 kap. 2§ i Äktenskapsbalken, eftersom den handlar om hur man delar upp makarnas egendom efter den ena maken gått bort.Jag förstår att det kan vara lite klurigt att utläsa vad som menas med den, men jag ska försöka förklara så tydligt jag kan Äktenskapsbalken 12:2. 2012-10-10 i Make. För övrigt kan konstateras att ert testamente, förutom inskränkningen i särkullsbarnets rätt, är identisk med vad som skulle gälla även utan testamente. *Slutsats* Trots att ni är gifta gäller testamentet ni skrev när ni var sambor Gedigen kommentar till en ofull ständig äktenskapsbalk . Av advokat Ö RJAN T ELEMAN. För första gången sedan 1920 föreligger nu en traditionell kom mentar till den svenska äktenskapsrättsliga lagstiftningen. West rings gamla kommentar är vid det här laget tämligen föråldrad i många stycken även där den behandlar regler, som förts över från giftermålsbalken till. Makarna är skyldiga att lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomi ska kunna bedömas. Om den ena maken inte kan försörja sig helt själv, är den andra skyldig att bidra till makens personliga behov. Har makarna barn är de skyldiga att sörja för barnets underhåll Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap och vigsel. En persons kön har inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har upphävts

Äktenskapsbalk (1987:230) Svensk författningssamling 1987

Äktenskap har enligt äktenskapsbalken tidigare bara kunnat ingås mellan en kvinna och en man. [3] Under ett äktenskap äger var och en vad man köper och införskaffar Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported När A dör görs en bodelning där kvoten är hälften var. Boet är värt 100, B får därför 50 med full äganderätt (som B kan testamentera bort) och 50 med fri förfoganderätt (som B kan göra vad som helst med under sin livstid men som efter B:s död ska gå till A:s arvingar i första eller andra arvsklassen) Vad är ett äktenskapsförord? Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det kan skrivas när som helst under eller inför ett giftermål. (7 kap 3 § tredje stycket äktenskapsbalken) När du ska skriva ett äktenskapsförord är det några saker du ska tänka på. Eftersom det är ett avtal mellan två personer måste båda parter närvara, det är viktigt att ni innan har funderat på vad som ska vara enskild egendom och att ni båda förstår vad det är ni skriver på

Behöver du en borgerlig vigselförrättare? | socialliberal

En möjlighet för efterlevande make . Postat av: Marika Wernström 2012-09-17 . Lagens regler avseende jämkning vid bodelning i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken, är regler som i vissa fall kan vara av stor vikt att känna till då man som man och hustru planerar för hur man vill ordna det för sina efterlevande i framtiden, efter sin bortgång Vad avser egendom som någon av makarna fått i arv eller gåva är villkoren i samband med arvet eller gåvan avgörande för om egendomen ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. I äktenskapsbalken, som är den lag vilken reglerar hur egendom ska fördelas i samband med en skilsmässa,. Partnerskapslagen är den allra yngsta av de tre lagstiftningarna. I Sverige började diskussionen kring homosexuell samlevnad 1973 men först 1994 införde vi partnerskapslagen. Lagen ger samma rättsverkningar som äktenskapsbalken med några få, obetydliga undantag och äktenskapets syfte Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och bohag gäller 7 kap. 4 § äktenskapsbalken. I övrigt tillämpas på övertagandet 11 kap. 8 § andra stycket och 10 § äktenskapsbalken. Vad som sägs i 11 kap. 10 § om giftorättsgods skall i stället avse det samfällda boet Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Klicka här för att läsa vad Socialstyrelsen säger om anhöriga >> Att

Äktenskapsbalken - Lexly

 1. Gift eller sambo - vad är skillnaden? Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det en stor skillnad. - Många har väldigt dålig koll på sambolagen, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB
 2. Utöver vad nu är sagt må ej genom avtal mellan trolovade eller makar fastställas avvikelse från vad om makars egendomsförhållanden är stadgat. 42 § (1.4.1999/448) Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen
 3. Äktenskapsbalken : en kommentar - Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt e

Vad är giftorättsgods? När man ingår äktenskap får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall Vilka är reglerna för äktenskapshinder? Det är mycket du bör tänka på både innan och efter att du gift dig. Som reglerna för äktenskapshinder och vad ett äktenskap betyder rent juridiskt. Här är begreppen du bör känna till Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Skapa en ny tråd; äktenskapsbevis, var får man det? Fre 18 nov 2005 09:27 Läst 19559 gånger Totalt 4 svar. Lum Visa endast Fre 18 nov 2005 09:27. Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Skapa en ny tråd; Senast­e; Nya trådar; Omröst­ningar; Quiz; Obesva­rade; Veckan­s hetast­e; Årets hetast­e; Mina favori­ter; Äktenskapsbalken Tor 6 apr 2006 15:00 Läst 2140 gånger Totalt 87 svar. danei.

Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) Lagen

 1. är enskild egendom är giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Vad som är enskild egendom stadgas i 2 § 1st p 1-5 i samma kapitel. Egendom kan bli enskild genom olika förfaranden. Dels genom äktenskapsförord som redan nämnts och dels genom villkor av tredje man.12 De
 2. Vi erbjuder alltid en gratis konsultation så du kan ta reda på mera om ditt ärende. Juristbyrå på Södermalm - specialist på äktenskap, giftermål och äktenskapsföror
 3. Om du är allergisk mot vissa ämnen ska du ta reda på vad dina läkemedel innehåller. I innehållsförteckningen står det både vilka verksamma ämnen och vilka hjälpämnen som ingår. Innehållsförteckningen finns på förpackningen eller i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med läkemedlet
 4. eringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier
 5. Vad är mobbning? En vanlig definition av mobbning är att det är en fysisk, Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag

Här är några exempel på vad som åts i Sverige förr i tiden: Lax. Beroende på var man bodde i Sverige kunde man ha god tillgång till antingen baltisk lax eller atlantlax. Den baltiska laxen lever i Östersjön och leker framförallt i de norrländska älvarna, men även i en del åar längre söder ut längs östkusten, inklusive Blekinge Vad är stress? Begrepp och definitioner inom stressområdet är inte alltid så enkla och det kan vara svårt att veta vad som egentligen menas när man pratar om stress. Att du känner dig stressad när du ställs inför särskilda påfrestningar är naturligt Vad är en population? Vad är ett växtsamhälle samt djursamhälle? Vad menas med ekosystem? Vad är biosofär för någonting? Förklara gärna utvecklande. Svar. Hej Tilde! Flera av dina frågor finns besvarade sedan tidigare på SkogsSverige och du hittar länkarna längre ner på sidan Här under kommer jag endast att gå igenom vad som faktiskt är ryck och stöt. Ryck. I ryck ska man lyfta stången från marken till raka armar ovanför huvudet i ett drag eller en rörelse. En hel del idrottare använder sig vanligen av ryck i sin träning men nästan alltid är det i själva verket styrkeryck de tränar När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen Gör beställning. Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen. Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto

Äktenskapsbalken Det gäller för att ingå äktenskap eller

 1. Vad är podsol? Frågeställare Oscar . Besvarades av Ann Dolling . måndag, 7 juni, 2004 - 22:30. Fråga. Hej Kan ni förklara barrskogens podsol på ett bra sätt? Har tittat runt lite men hittar ingen bra förklaring. Svar. Hej Oscar! Podsol är en jordmån
 2. Vad är Salvia bra för? Salvia är en perenn som blir drygt en halv meter hög. Det finns ett antal olika arter inom salviafamiljen. Den som vi bäst känner till som ört är den med silvergrå / gröna blad med små tunna och blåvioletta blommor
 3. Vad är en konspirationsteori? Hur kan den få fäste? I två poddavsnitt förklaras konspirationsteorier som spänner över tid och nationsgränser, hur saga tas för verklighet och hur våldet hittar in. Till ämnet hör även en lektion i MIK för mig

Vad som är viktigt för dig, är också en del av din kompetens. Liksom vad som intresserar dig, triggar igång dig och peppar dig. Är det viktigt för dig att människor behandlas lika, så kommer du trivas bättre och jobba bättre i en organisation där människor faktiskt behandlas lika LEDARE. I Dagens Nyheter har idag Martin Jönsson över en helsida ett hetlevrat försvar för SR/SvT/UR dvs den s k public service. Hans argument är att dessa företag är populära hos allmänheten och det är givetvis ett argument som är värt att ta på allvar. Politiska beslutsfattare går sällan emot en bred opinion. Den s k public service-utredningen var en. Vad är ett affiliateprogram? Annonsören har ett affiliateprogram som tillhandahåller spårningslänkar, marknadsföringsmaterial, mm. Affiliateprogrammet hanteras av ett affiliatenätverk som också gör det möjligt att spåra klick, transaktioner som förmedlas från affiliates till annonsören Vad är allemansrätten? Vad innebär Sveriges unika allemansrätt? Här får eleverna utforska rättigheter och skyldigheter i naturen med hjälp av filmklipp, diskussioner och frågesport. 13 januari 2020 Övning Skola Årskurs F-3, Årskurs 4-6, Årskurs 7-9

Relation och snålhet

Äktenskapsbalken - Wikipedi

Vad är utgående moms? Utgående moms är en mervärdesskatt som läggs på försäljningssumman av varor och tjänster. Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton, så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms specificeras av dig på de fakturor som du skickar till kunderna Peterson är väl medveten om dessa influenser, men för honom är det postmodernisterna som är de som idag driver den kulturella förstörelsen. Vad menas med postmodernism ? Postmodernismen är svår att beskriva, eftersom det i sig vore ett brott mot postmodernismens utgångspunkt, som är att inga definitiva termer, gränser eller absoluta sanningar existerar

ÄKTENSKAPSBALK (1987:230) Norstedts Juridi

LEDARE. Vad är svenskhet och vem är svensk? Vem är inte svensk? Diskussionen dyker återkommande upp. En orsak är att ordet svensk syftar på tre olika saker samtidigt: etnicitet, nation och medborgarskap. Kanske kan språket hjälpa till med integrationen, så att fler känner sig självklart hemma i den svenska nationen. Men då behövs förmodligen nya ord Sömnapné är en andningsstörning som innebär att du får korta andningsuppehåll när du sover. 1 Det gör att du inte får den goda sömn du behöver för att bli utvilad och få ny energi, och det kan leda till flera andra hälsoproblem. Det här är ett allvarligt tillstånd som inte kan botas, men det finns bra behandling som du använder regelbundet nattetid och som kan ge dig mer. Vad är marknadsföring? Marknadsföring är strategiska aktiviteter som företag genomför i syfte att fånga nya kunder och behålla befintliga. Det handlar om att väcka intresse, ge företaget ett ansikte utåt och skapa goda kundrelationer med hjälp av allt från olika event till annonsering och digital närvaro

Äktenskapsbalken Juridi

Vad är teknik? Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda du behöver är en e-post adress. Testa Studi. Skapa ett konto för att se hela denna video! 0:00 / 4:18. 8. 2x 1.5x 1.2x 1x 0.8x 0.5x 1x. Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är därför ett socialt verktyg för kommunikation. I internet-sammanhang, skulle detta kunna vara en webbplats som inte bara ger dig information, men som samtidigt samverkar med dig samtidigt som du får den informationen. Denna interaktion kan vara så enkelt som att [

Vad innebär 12 kap 2§ Äktenskapsbalken? - Bodelning - Lawlin

Vad är demens? Bli Demensvän! Att bli Demensvän är en enkel sak som gör stor skillnad. Läs mer om vad det innebär att bli Demensvän Demens beror på hjärnskador Demens, eller kognitiv sjukdom som det ofta kallas, är ett samlingsnamn för en rad symptom som beror på sjukdomar och skador i hjärnan. Hjärnskadorna leder till Vad är demens? Läs mer EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges

Banksekretess - Finansly

Vad är AI? AI är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder som svar på vad de känner och vilka mål de har. AI - så påverkas din organisation i grunden. AI är inte framtid. AI är här och nu. Redan i dag ser vi hur AI omvandlar hela industrisektorer i grunden Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter? Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär Vad är kronisk pyelonefrit? Och hur ställs denna diagnos? Svar. Njurbäckeninflammation eller pyelonefrit är en infektion i njuren som ger hög feber, bakterier i urinen och svårigheter att kissa. Om du får flera sådana infektioner kan ärr uppstå i njuren och infektionen blir kronisk eller långvarig All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra kontaktuppgifter Bilder och ljudupptagningar IP-nummer Anställningsnummer Registreringsnummer En indirekt personuppgift är något so Vad är SaaS eller software as a service. SaaS, software as a service eller mjukvara som tjänst på svenska är tillsammans med PaaS och IaaS olika byggblock eller pusselbitar i en molnleverans där SaaS är själva mjukvarudelen i lösningen

Min erfarenhet är att i en god och sund gemenskap blir det ofta tydligare vad som är gott, rätt och viktigt. Jag tror Gud kan ta bort avstånd. Jag tror Gud bjuder in till nära relation. Synd är kanske att inte räkna med en Gud som vill stå bredvid när just jag siktar så gott jag kan - För oss är det här väldigt angeläget. Att barn och unga vet vad vetenskap innebär är avgörande för att de ska bli medvetna och kritiskt tänkande medborgare, säger Leif Busk, Vetenskaplig expert på Livsmedelsverket, som har deltagit i samarbetet kring pilotfilmen.. Vetenskap och teknik påverkar en allt större del av vår vardag Vad är en skog? • En skog kan vara olika saker för olika personer • Här använder vi FAOs definition • Ett sammanhängande område där träden är mer än 5 m höga och täcker minst 10 % av marken . Hållbart skogsbruk • Vi pratar mycket om hållbart skogsbruk Vad är en fond? En fond består av en samling olika värdepapper, till exempel aktier. En fond har alltid en viss risknivå. När du köper fonder ska du välja en risknivå som du känner dig bekväm med. Värdet på fonden kan gå både upp och ner beroende på hur innehavet i fonden utvecklas

bodelning under bestående äktenskap - Juridiska DokumentMall - Fullmakt / Bouppteckningsförrättning och Arvskifte

Vad är språk? Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda du behöver är en e-post adress. Testa Studi. Skapa ett konto för att se hela denna video! 0:00 / 5:22. 8. 2x 1.5x 1.2x 1x 0.8x 0.5x 1x. TendSign är ett system som används vid offentliga upphandlingar. Här skapas mängder med dokument i samband med varje upphandling. Via integrationsmodulen skickas dokumenten till rätt ärende i Platina, där handläggaren kan välja vad som ska diarieföras

Mall: Anställningsavtal / Grundmall » JuridiskaMallarFullmakt Mall | Fullmaktsmall i Word-format att ladda ner

Lektionen är en inledning till reklamens värld och syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att eleverna ska få en inblick i olika typer av reklam och reflektera över vad reklam fyller för funktion i samhället Vad är förskola på persiska (pdf, 546.5 kB) Vad är förskola på polska (pdf, 508.8 kB) Vad är förskola på romani arli (pdf, 507.6 kB) Vad är förskola på romani lovara (pdf, 507.7 kB) Vad är förskola på romani polsk (pdf, 505 kB) Vad är förskola på rumänska (pdf, 508.7 kB) Vad är förskola på ryska (pdf, 513.3 kB

Vad är sociala medier. Media är ett instrument för kommunikation, som en tidning eller radio, så sociala medier är där . Vad är pingst. Om du gå tillbaka och läser gamla testamentet kommer du att upptäcka att Pingst var en av de judi. Vad är kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag? Justerad anskaffningsutgift eller skattemässigt värde. Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag. Justering vid långa och korta räkenskapsår. Om man har flera näringsverksamheter. Expansionsfonder Vad är kassaflöde? Jag är ny i styrelsen och på ett möte diskuterades föreningens kassaflöde. Jag ville inte verka dum så jag sa inte att jag inte visste vad det var. Skulle du kunna förklara vad det är? Den frågan besvarar Linda A Karlsson som är ekonom och avdelningschef för Administrativ service på HSB Östergötland Vad som är elinstallationsarbete definieras i 4 § elsäkerhetslagen (2016:732). Något förenklat kan man säga att elinstallationsarbete är. allt arbete i en elanläggning fram till och med eluttagen och; alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning till exempel spisar, tvättmaskiner med mera

 • Athens bus fare.
 • Css w3s.
 • Sherlock season 4 episode 2.
 • Immobilienmakler ihk karlsruhe.
 • Nösunds värdshus matsedel.
 • Ont i hälen tejpa.
 • Skriva ut mail i outlook.
 • Stallplats falkenberg.
 • Förstärker blå.
 • Agamemnon pjäs.
 • Menu air france business class.
 • Garmin s60 manual.
 • Olympiastadion remontti.
 • Tom ford round frame tortoiseshell acetate optical glasses.
 • Myasthenia gravis symptom.
 • Likare mall.
 • Tennis weltrangliste damen live.
 • Piaggio nrg kåpset.
 • Tysklands floder.
 • Formation pole emploi avis.
 • Mencari jodoh janda tanpa anak.
 • Caracas airport.
 • Kronprinsessan tavla onani.
 • Är den udda.
 • Trofé morgonrock.
 • Världens bästa president.
 • Robert wahlberg filmer.
 • Hänga eller vika kläder.
 • Gamla klassiker filmer.
 • Berghain flashback.
 • Blindkäpp wikipedia.
 • Sakprosa i skolan.
 • Rörelselära korsord.
 • Tvärsnytt svt play.
 • Uzo aduba.
 • Eishalle dortmund westfalenhallen.
 • Änglatrumpet flashback.
 • Värdering dödsbo malmö.
 • Vad betyder kärlek.
 • Bones music season 6.
 • Rysk ubåt på grund i sverige.