Home

Skolverket anmälningar diarium

› Sök Skolinspektionens anmälningar; Öppna innehållsförteckningen. Stäng innehållsförteckningen. Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsö Diariet är en förteckning över alla ärenden som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet hanterar. Du kan själv söka i vårt diarium och begära att få ta del av allmänna handlingar. Här kan du söka i diariet. Sök i Skolinspektionens diarium (extern länk, nytt fönster) Information om diarie

Samtidigt har Skolverket fattat beslut om att publicera det skolenhetsregister och den statistik som fanns tillgänglig innan september. I och med den nya förordningen och Skolverkets beslut kommer det inom kort åter att vara möjligt att söka efter Skolinspektionens beslut och rapporter förutsatt att beslutet fattats innan den 1 september 2020 Sök anmälningar och ärenden i vårt diarium. I diariet kan du söka på ärenden från 1 januari 2019. För äldre ärenden kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se. Sök anmälningar Konsumentverket. Här finns alla anmälningar som kommer till Konsumentverket. Anmälningarna är en viktig del av vår omvärldsbevakning Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Du hittar också andra kontaktuppgifter och kan nå Skolverkets diarium. Ring oss. Mejla oss. Kontakt- och besöksinformation. Skolverkets diarium. Begära registerutdrag. Lämna en synpunkt om skolverket.se Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon Om du vill söka efter ärenden i IVO:s diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Registratorerna nås på telefon via vår växel 010-788 50 00 eller e-post registrator.vss@ivo.se (huvudregistrator)

Om du redan har gjort en anmälan men vill göra ett tillägg eller en komplettering ska du inte använda detta formulär. I stället ska du skicka e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se. Det är väldigt bra om du kan uppger ärendets diarienummer Du kan anmäla till oss. Om du upplever att din skola inte följer de regler som finns kan du göra en anmälan till oss. Det kan handla om att de inte gjort allt de kan för att stoppa mobbning, att du inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller dina rättigheter i skolan Diarium och allmänna handlingar Skolverket styr, stödjer, Anmälningar om kränkningar av elever ska göras till BEO. De utreder anmälningarna och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. Barn och elevombudets webbplats, öppnas i nytt fönster

Video: Sök Skolinspektionens anmälningar - Skolverket

Skolverkets Webbdiariu

 1. en 2021 kommer vi att börja genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje ter
 2. Antal anmälningar: 2: Rapportbeskrivning, definitioner etc. En anmälan kan avse en skola eller kommun, men kritiken avser huvudmannen dvs kommunen eller den som äger en fristående skola/skolkoncern. En anmälan kan innehålla flera anmälningsgrunder och visas per anmälningsgrund per rad och färgmarkering
 3. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå
 4. Diarium och allmänna handlingar Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna
 5. Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet

Sökning i beslut och diarium. Uppdaterad: 16 november 2020 kl. 04:00 Vid sökning kan du välja att fylla i några, samtliga eller inga fält. Ju fler fält du fyller i, desto färre men säkrare träffar får du Diarium Naturbruksstyrelsen. Ärende Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken) NS 00023-2015. 2015-01-02. Handlingar Uddetorp. Olika avsändare/mottagare. Stående diarienummer. Händelser Senaste händelse står överst. Nr. Dokument. Reg.Dat. Händelse. Inkom/utgick. Handläggare. Nr 8. Dokument Dok 1 Diarium Naturbruksstyrelsen. Ärende Händelser/åtgärder i ärendet (16 stycken) NS 00026-2014. 2014-01-02. Handlingar Dingle. x. Stående diarienummer. Händelser Senaste händelse står överst. Nr. Dokument. Reg.Dat. Händelse. Inkom/utgick. Handläggare. Nr 16. Dokument Dok 1. 2015-01-23 Naturbruksstyrelsen Anmälningarna från arbetstagare omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär i praktiken att vi, vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående, endast svarar att vi varken kan bekräfta eller dementera om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare

Skolverket ligger efter med utredningarna av en tredjedel av det gångna läsårets anmälningar mot Sveriges grundskolor. Nu vill Skolverket kalla in extrapersonal för att korta handläggningstiderna Vad finns i IVO:s diarium. I och med patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som trädde i kraft 2011 ändrades regelverket för klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Till skillnad mot tidigare behöver det inte finnas en namngiven hälso- och sjukvårdspersonal i anmälan

ANMÄLNINGAR OM BARN SOM FAR ILLA ELLER MISSTÄNKS FARA ILLA - NATIONELL KARTLÄGGNING 2018 SOCIALSTYRELSEN 7 Sammanfattning Socialstyrelsens kartläggning av anmälningar om barn som far illa eller miss-tänks fara illa omfattar helåret 2018 och visar att landets socialtjänster tog emot omkring 331 000 anmälningar under året I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Vill du ha hjälp med att hitta ett ärende eller söka i diariet kontakta kansliet via region@skane.se Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning. Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan I Konkurrensverkets diarium kan du se alla registrerade ärenden från 1998 och framåt. I avslutade ärenden kan du också i de flesta fallen läsa besluten. Diariet uppdateras två gånger per dygn

Diariet - Skolinspektione

2018-08-27 1 1 1 Politiska partier och val 1 2 Politiskt beslutsfattande 1 3 Verksamhetsledning 1 4 Planering och uppföljning av verksamheten 1 5 Kvalitetsledning Ska användas av alla verksamhetsnivåer Anmälan - Köp av fordon. Anmälan - Reparation av fordon. Anmälan - Resa . Anmälan - Bank . Anmälan - Försäkring. Fullmakt. Är du ombud för någon eller några andra bör du skicka in en fullmakt som visar att du har rätt att företräda denne/dessa i ärendet. Ladda ner fullmaktsformulär. Om du inte kan göra din anmälan på vår. Anmälan till Skolverket. Antagning till höstterminen sker under mars-april och till vårterminen under september-oktober. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket

Beslut, rapporter & statistik - Skolinspektione

Får inte visas i e-diariet: 639/2020: Pågående : Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration: 2020-11-11: Ropo Holding Sweden AB : 635/2020: Pågående : Remiss - Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga. Skolverket ligger efter med utredningarna av en tredjedel av det gångna läsårets anmälningar mot Sveriges grundskolor. Nu vill Skolverket kalla in extrapersonal för att korta. Alla anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Drygt två tredjedelar av anmälningarna skrivs av utan utredning. Runt 5 procent anmälningarna till JO leder till kritik. Att en anmälan inte utreds, att den skrivs av, betyder inte att den ansett Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö - med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Vägledningen syftar till att förtydliga friytans betydelse för barns och ungas lek, lärande och hälsa samt vilka regelverk som gäller. Målet är att förbättra förutsättningarna så att alla barn och unga. Välj rätt intyg - Skolverket förklarar. Arbetsintyg på Engelska. Anmälningar tas emot fortlöpande. _____ Besöksadress. Sofia Distans Alsnögatan 11, plan 5 116 41 Stockholm Sweden. Postadress. Sofia Distans Box 4018 102 61 Stockholm Sweden. E-Post & Telefon.

Sök anmälningar och ärenden i diariet Konsumentverke

Får inte visas i e-diariet: 624/2020: Avslutat: Östersundshem AB - inköp av VVS-tjänster: 331, Bedriva tillsyn gällande reglerna för offentlig upphandling: 2020-11-02: Konkurrensverket : 584/2020: Avslutat: Anmälan om företagskoncentration - fastighetstjänste Läs om förskolors arbete med värdegrunden på skolverket.se Anmäl kränkande behandling i förskolan. Om du utsätts för kränkande behandling eller trakasserier vid en förskola i Uppsala kommun kan du anmäla det. Du som är vårdnadshavare kan även göra en anmälan om det gäller ditt barn eller någon annan

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket

 1. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande
 2. Sök i arkiven. Genvägar MENY 0. Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdataba
 3. 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration: 2020-10-12: ICA Handlarnas Förbund : 483/2020: Avslutat: Skifus inköp av konsultjänster: 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende: 2020-08-31: Får inte visas i e-diariet: 404/2020: Avsluta
 4. Ärendelista; Sök ärenden.
 5. Säljarna ringde och lovade lägre månadskostnad och gratis teknikprylar. Sedan kom fakturan på mellan 10 000 och 25 000 kronor. Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, företaget Mobilegroup, senare Telefonihuset, och personen bakom företaget

Kontakta Skolverket - Skolverket

Konsumentverket bjuder tillsammans med Datainspektionen och Konkurrensverket in till ett gemensamt webbinarium 12 november om personuppgifter, användardata, datainsamlingens roll, dess möjligheter och utmaningar Skolverket är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-4185. Vi delar dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Reachem AB, organisationsnummer 556764-7093. Genom att klicka på bekräfta bekräftar du att du är införstådd med att Skolverket hanterar dina personuppgifter i samband med anmälan

Statistik - Skolinspektione

 1. Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Boverket har tagit fram vägledning för att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete.
 2. Diarium, arkiv och sekretess I diariet registrerar vi ärenden och handlingar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar och ansökningar. Kommunens nämnder ansvarar för sina egna handlingar, både de som kommer in och de som ska ut och att de kommer till arkivet
 3. Eftersom skolan hade rutinen att rektor stod för anmälningar, så slipper lärarna kritik från JO, som dock riktar allvarlig kritik mot rektorn. Skolverket håller just nu på att ta fram kunskapsstöd för skolors och förskolors arbete med de här frågorna, som ska vara klart 2015

Skolverket

I juli 2015 fick Skolverket ett regeringsuppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Programmen ska enligt uppdraget ha fokus på grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna, som riktar sig till huvudmän och skolor, ska bestå av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser inom en rad viktiga områden Anmälan till våren 2021. Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan 15 september och 15 oktober. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet 15 november. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen vecka 49. Utbildningen startar på Stockholms universitet 13 januari 2021. OBS! Upptakten är. Skolverket får in allt fler anmälningar om dålig städning på landets skolor. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpi Skolverket ligger efter med utredningarna av en tredjedel av det gångna läsårets anmälningar mot Sveriges grundskolor, skriver Göteborgs-Posten Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie..

Skolinspektione

Skolverket utreder anmälningar mot Stålforsskolan. Dela Publicerat söndag 10 april 2005 kl 12.45 Stålforsskolan i Eskilstuna har två anmälningar riktade emot sig hos skolverket just nu.. Diarium Hälso- och sjukvårdsnämnd 2. Ärende Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken) HSN2 00033-2012. 2012-06-20. Anmälningar till Patientnämnden Udevalla rörande verksamheten vid en klinik som Västra Götalandsregionen har avtal med. Sekretess. Historisk handläggare. Händelse Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Det kan du göra via kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00 eller via e-tjänsten. Du har som privatperson rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan Skolverket har genom en kvalitativ intervjustudie undersökt barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Undersökningen tittade inte specifikt på trakasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck, men rapporten beskriver hur snäva föreställningar om kön och sexuell läggning begränsar utrymmet för de elever som avviker från dessa.

Ta del av handlingar IVO

Vill du komplettera din lärarlegitimation med ytterligare behörighet, baserat på dina undervisningserfarenheter? Passa på att utnyttja övergångsregeln om att tillgodoräkna dig din undervisningserfarenhet mellan år 2000 och den 1 juli 2015 En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handling arna kommer in till JO. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handling arna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretess lagen

- anmalning.skolinspektionen.s

Anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan 2012 och 2017. Och utvecklingen fortsätter även under 2018 med allt fler anmälningar om hot och våld. Varje handling som registreras i ett diarium läggs in i ett ärende som har en unik beteckning, ett diarienummer. Ett ärende kan innehålla en eller flera handli

Du kan anmäla till oss - Skolinspektione

År 2000 kom 636 anmälningar till Skolverket - två år senare kom 1.113 anmälningar till myndigheten, enligt verkets preliminära statistik Ansökan och anmälan för serveringstillstånd Här kan du ansöka om eller ändra ett serveringstillstånd. Du kan också anmäla ny serveringsansvarig personal, lokal vid catering eller annat till tillståndsenheten Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008.Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, [2] regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning Skolverket får ta emot allt fler anmälningar om att barn blir mobbade eller kränkta i skolan. I ungefär vart fjärde fall leder anmälan också vidare till kritik mot den anmälda skolan för. All kommunikation mellan Trelleborgs kommun och dig som medborgare eller med andra myndigheter registreras och ordnas i kommunens diarium. De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet

Arbetsmiljöansvar i skolan - Arbetsmiljöverke

Länsstyrelserna i Mälardalen, Dalarna och Gotland bjuder in till årets Mälarlänsutbildning om förorenade områden. I år sker utbildningen i digital och interaktiv form. Utbildningen riktar sig till dig som inom dessa län jobbar med förorenade områden på en kommun eller länsstyrelse Anmälningarna till Skolverket om mobbning ökar. Förra året anmäldes 466 fall, jämfört med 359 fall år 2005, uppger DN. Samtidigt visar flera studier att den psykiska ohälsan bland barn. Helsingborgbaserade Drottninghögsskolan har dragits med låga studieresultat, hög personalomsättning och flitigt med anmälningar om hot och våld. 2017 startades ett hälsoprojekt för att förbättra den problematiska situationen. Special Nest har intervjuat idrottsläraren Mark Siegbahn, initiativtagare till satsningen Hjärna-Puls-Glädje Stenungsunds kommun använder Skola24 som system för anmälan av elevers frånvaro i skolan. Här kan du hitta mer information om hur du använder tjänsten, samt vilka val du har. För frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb finns tjänsten Planering Förskola och Fritidshem

Skolenkäten - Skolinspektione

Diarium Regionutvecklingsnämnd. Ärende Händelser/åtgärder i ärendet (21 stycken) RUN 00011-2015. 2015-01-05. Anmälan av projektbeslut fattade på delegation 2015 Anmälningsärenden - projekt 2015. Västra Götalandsregionen. Susanne Jensen. Händelser Senaste händelse står överst. Nr Solarium - anmälan Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier Tidigare har du kunnat söka efter ärenden och handlingar i kommunstyrelsens diarium som har inkommit till kommunen fram till början av december 2019. Denna möjlighet finns inte kvar sedan 1 april 2020. Anledningen till att funktionen tas bort beror på att kommunen har bytt till ett nytt diariessystem som inte kan visa handlingar på hemsidan på samma sätt som tidigare TROSSEN FOLDER 2020-2021 + ANMÄLAN.pdf. Bifogar vårt svarskort med information om Trossen samt anmälan. Ladda ner. Länkar (1) Trossen. Skolverket - www.skolverket.se syv@skolverket.se.

Anmälningar - siris

Diariet Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017. Sök i diariet. Välj: Justitieutskottet Anmälan om Svenska statens brott mot Konventionen . Justitieutskottet. 26 oktober 2020 Diarienummer: 488-2020/2 Diarium Styrelsen för Närhälsan. Ärende Händelser/åtgärder i ärendet (58 stycken) PVV 00018-2014. 2014-01-02. Anmälan om bisyssla.

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, kolverket tar inte emot anmälningar och gör inte heller bedömningar av om skolan har följt de bestämmelser som finns. Skolverket gör inte heller tolkningar av lagstiftningen utöver vad som framgår av förarbeten eller praxis. Visa mer. categories I en anmälan till Skolverket i juni 2005 framfördes kritik mot att Östra Göinge kommun inte tillhandahöll barnomsorg till barn vars föräldrar var föräldralediga under lovtid. Östra Göinge kommun anförde följande. Rätten till barnomsorg för barn till föräldralediga och arbetslösa utgick från det bästa ur barnets perspektiv Till diariet Till offentliga och allmänna handlingar Till regler för sekretess. Vill du besöka arkivet, kontakta kommunens arkivhandläggare. Diarium. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar Målgrupp Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning Terminernas start- och slutdatum, skollov och lediga dagar Välkommen till samtal kring stödmaterial för sfi-lärare . Mötesplatsen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid förhinder, avboka din anmälan eller överlåt den till en kollega genom att kontakta skolverket@reachem.se.Vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr i administrativ avgift

 • Avanza isk courtage.
 • Original gravity calculator temperature.
 • Postojna slovenia.
 • Coop sunne.
 • Hjälpmedelscentralen linköping.
 • Region skåne tandvårdsfönster.
 • Teknikavtalet if metall 2017 pdf.
 • From dust to dawn översätt.
 • Toad mario hat.
 • Harley davidson düsseldorf steel factory.
 • Tjuvjakt tårarna i halsen chords.
 • Kontanter kina.
 • Enkel köttgryta recept.
 • Plintkort excel.
 • Propositioner.
 • Franska fonetiska alfabetet.
 • Mitt så kallade liv netflix.
 • Htc one m10.
 • Skid sm skellefteå.
 • Panthera pardus orientalis.
 • Danaher corp.
 • Möblera online.
 • Comhem flera rum.
 • Torkade aprikoser nyttigt.
 • Jag spelar för dig.
 • Sverige före medeltiden.
 • Holi indien 2018.
 • Grolls umeå.
 • Best free vpn for mac torrenting.
 • Childcare uk.
 • Stycka ren.
 • Känsloskola känslor.
 • Gungstol rotting.
 • Banning confederate flag.
 • Sri lanka.
 • Dramatiska institutet filmregi.
 • Dreamhack stockholm tickets.
 • Ansiktsbehandling malmö.
 • Stycka ren.
 • Fotoformat 10x15.
 • Partnerhoroskop gratis online.