Home

Högfluorerade ämnen smink

Nyheter Frågor och svar om högfluorerade ämnen i smink. Frågor och svar om högfluorerade ämnen i smink. Vi har hittat högfluorerade ämnen i ett antal sminkprodukter på svenska marknaden. Här förklarar vi hur vi gått till väga. > Här kan du läsa mer om vad vi hittat PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och. Högfluorerade ämnen, PFAS, finns i smink. PFAS finns i vanligt smink som puder, Foundation och ögonskuggor. PFAS påverkar hälsan negativt och kan minska chansen att få barn. Högfluorerande ämnen så kallade PFAS finns enligt en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort i smink som säljs i Sverige PFAS (högfluorerade ämnen) är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik. Alla PFAS är skapade av människan De högfluorerade ämnen är vitt spridda i naturen, väldigt långlivade och i vissa fall giftiga. Ämnena har använts sedan 1950-talet i en mängd produkter

Högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), PFAS består av ett stort antal olika ämnen. Det finns ungefär 5 000 olika högfluorerade ämnen i omlopp på världsmarknaden. PFAS egenskaper - vatten-, fett- och smutsavvisande och förmåga att tåla höga temperaturer - har gjort att de har många användningsområden Högfluorerade ämnen kallas ibland även för PFAS (perfluorerade alkylsyror). De används bland annat i brandskum och för att skapa ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande, till exempel i textilier, impregneringsmedel och skidvalla. Ämnena tillhör de absolut mest svårnedbrytbara i naturen PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen), eller högfluorerade ämnen som de också kallas, har sedan 1950-talet använts i ett stort antal produkter. Impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer, bekämpningsmedel mot insekter och brandsläckningsskum är några exempel PFAS (Högfluorerade ämnen) Människan har gjort det förr. Vi har släppt ut miljöfarliga ämnen i stora mängder trots att vi vetat om att de är svårnedbrytbara och giftiga. PCB, DDT och dioxiner är bara några exempel. På grund av våra utsläpp är till exempel Östersjön så förorenad att fisken där inte bör ätas

Högfluorerade ämnen har hittats i vanligt smink, ämnen som kan vara farliga för både miljö och människa. Det menar Naturskyddsföreningen, som själva gjort en kontroll av sminkprodukter i. Farliga PFAS-ämnen vanligt i smink Under 2017 PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade ämnen som bland annat förekommer i impregnerade textilier och papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena förekommer även i produkter som används inom verkstad och elektronikbranschen Att brandskum förorenar dricksvatten är ett relativt känt problem. Men få vet att vanligt smink också innehåller många högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som är skadligt för människor och natur. En ny rapport från Naturskyddsföreningen visar att problemet har underskattats: Utsläppen från kosmetika kan vara 850 gånger större än man tidigare trott Skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som är skadliga för både hälsa och miljö. Det visar analyser från ett gemensamt tillsynsprojekt där miljöförvaltningen i. Att brandskum förorenar dricksvatten är ett relativt känt problem.Men få vet att vanligt smink också innehåller många högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som är skadligt för människor och natur.En ny rapport från Naturskyddsföreningen visar att problemet har underskattats: Utsläppen från kosmetika kan vara 850 gånger större än man tidigare trott.

Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten Flera stora sminkproducenter slutar med giftiga ämnen. Skönhet 5 juli, 2018. Flera stora kosmetikaproducenter kommer sluta med högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i sina produkter. Detta som en följd av en kampanj som Naturskyddsföreningen drivit. Ämnena misstänks bland annat vara cancerframkallande Högfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp kemikalier som används i många produkter för sina smuts-, fett- och vattenavvisande egenskaper. De ämnen som Naturskyddsföreningen hittade i smink heter Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate, Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate, Polyperfluoromethylisopropyl ether, Perfluorononyl dimethicone, och Polytef (PTFE) - Vi håller på att ser över innehållet i våra kosmetikaprodukter och hittills har vi inte funnit ämnet i några produkter, säger Emelie Ericson, pressansvarig på Apotek Hjärtat. - Apoteksgruppens centrala sortiment omfattar smink från Idun och Mavala som deklarerat att högfluorerade ämnen inte finns i deras produkter, säger Maria Mårfält, marknads- och kommunikationschef hos.

Barn mest utsatta för högfluorerade ämnen under första

Frågor och svar om högfluorerade ämnen i smink

Dessa ämnen kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Källa: Kemikalieinspektione Högfluorerade så kallade PFAS-ämnen har förgiftat dricksvatten på flera håll i Sverige och förekommer i allt från brandskum, tandtråd och fritidskläder Flera stora kosmetikaproducenter har lovat att sluta med högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i sina produkter. Detta efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen. - Vi vill ha ett.

Högfluorerade ämnen - PFAS - Kemikalieinspektione

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara.Många av ämnena är också vattenlösliga och rörliga i marken. Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som finns baseras på ett fåtal PFAS-ämnen och kommer främst från studier på försöksdjur IVL har på uppdrag av Naturskyddsföreingen analyserat högfluorerade ämnen (PFAS) i 22 kosmetikaprodukter som säljs på den svenska marknaden. I 20 av produkterna fanns föroreningar av oredovisade PFAS-ämnen varav sju finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen IVL har på uppdrag av Naturskyddsföreingen analyserat högfluorerade ämnen (PFAS) i 22 kosmetikaprodukter som säljs på den svenska marknaden. I 20 av.. Flera stora kosmetikaproducenter har lovat att sluta med högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i sina produkter. Detta efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen. - Vi vill ha ett förbud i EU, säger generalsekreterare Karin Lexén

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som tillsatts medvetet i kemiska produkter ska redovisas till produktregistret. Det gäller dig som har en anmälningspliktig kemisk produkt. Reglerna för registrering av PFAS i produktregistret gäller från den 1 januari 2019. Det betyder att första gången PFAS ska rapporteras in till registret blir i februari 2020 PFAS är en grupp högfluorerade ämnen som bryts ner mycket långsamt i naturen, är giftigt och kan påverka förmågan att få barn. Flera företag, bland annat H&M, Body Shop, Isadora, Kicks och L'Oreal, har lovat att sluta använda PFAS högfluorerade ämne. Teflon som förra inlägget handlade om är en flourplast (polytetrafluoreten, PTFE) och i det finns också högflourerade ämnen, (PFAS, perflourerade polyflourerade) kallas även fluorkarboner. brandskum tex samt kläder/ytterplagg och smink & skönhetsprodukter PFAS är 4700 ämnen (!) smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS - skriv på namninsamlingen! PFAS används som ytbehandling i många produkter, som kläder, Därför anser vi på Naturskyddsföreningen att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att alla högfluorerade ämnen bör förbjudas Högfluorerade ämnen - PFAS PFAS-ämnen har använts sedan tidigt 1950-tal i många olika produkter och industriella processer på grund av deras fett-, vattenavstötande och filmbildande egenskaper samt deras temperaturbeständighet. Idag används cirka 3 000 olika PFAS-ämnen

Sund.nu - Högfluorerade ämnen PFAS finns i smink

Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp på över 4 700 ämnen som finns i en stor mängd produkter, i allt ifrån skidvalla och brandskum till funktionskläder, stekpannor och skönhetsprodukter. Kemikalierna är syntetiskt framställda och tillverkas för att stöta bort fett, smuts och vatten De återfinns i mängder av produkter, allt från pizzakartonger till smink. Gemensamt för högfluorerade ämnen (PFAS) är att de inte kan brytas ner och att de lagras i människors och djurs kroppar, samt i växter, under lång tid

PFAS i smink - smuts och vattenavstötande ämnen som används i impregnering, rengöringsmedel, brandskum och stekpannor har nu identifierats i SMINK. Ämnen som huden och kroppen förmodligen mår bäst utan. Otippat och onödigt kan tyckas. Så Varför vill vi inte Läs mer Inlägg om PFAS/högfluorerade ämnen skrivna av Toxfritt. PFAS i smink - smuts och vattenavstötande ämnen som används i impregnering, rengöringsmedel, brandskum och stekpannor har nu identifierats i SMINK Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp på över 4 700 ämnen som finns i en mängd produkter, allt från skidvalla och brandskum till funktionskläder, stekpannor och skönhetsprodukter

Högfluorerade så kallade PFAS-ämnen har förgiftat dricksvatten på flera håll i Sverige och förekommer i allt från brandskum, tandtråd och fritidskläder. Nu larmar Naturskyddsföreningen om att kemikalierna även hittats i smink som säljs i Sverige Skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som är skadliga för både hälsa och miljö. Det visar analyser från ett gemensamt tillsynsprojekt där miljöförvaltningen i Helsingborgs stad och tre andra städer deltog. Sju av nio kontrollerade vallor hade så höga halter att de inte Naturskyddsföreningen har drivit en lyckad kampanj för att få sminktillverkande företag att ta bort giftiga ämnen och framför allt högfluorerade PFAS . Detta är en grupp ämnen som är svåra att bryta ner i naturen och tycks påverka människan. Nu har flera företag som tillverkar smink beslutat att ta bort PFAS ur sina produkter Skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som är skadliga för både hälsa och miljö. Det visar analyser från ett gemensamt tillsynsprojekt där miljöförvaltningen i Helsingborgs stad och tre andra städer deltog. Sju av nio kontrollerade vallor hade så höga halter att de inte skulle få tillverkas eller säljas i EU efter 4 juli 2020

Barn är utsatta för ett stort antal högfluorerade kemikalier, PFAS. Kemikalierna kommer in i kroppen via inandning av luft och damm, och genom mat och amning. I en ny doktorsavhandling har Kerstin Winkens vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) undersökt hur mycket kemikalier som barn får i sig i barndomen 2016-mar-06 - Högfluorerade ämnen har hittats i vanligt smink, ämnen som kan vara farliga för både miljö och människa. Det menar Naturskyddsföreningen, som själva gjort.

Pfas.se - Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin PFAS i smink - smuts och vattenavstötande ämnen som används i impregnering, rengöringsmedel, brandskum och stekpannor har nu identifierats i SMINK. Ämnen som huden och kroppen förmodligen mår bäst utan. Otippat och onödigt kan tyckas. Så Varför vill vi inte ha det i smink och varför pratas det om PFAS just nu? Vi tar de Barn mest utsatta för högfluorerade ämnen under första levnadsåret. Barn är utsatta för ett stort antal högfluorerade kemikalier, PFAS. olje- och fettavvisande och de används bland annat i textilier, i förpackningar för livsmedel, i smink, golvvaxer, bläck, färger och speciella brandsläckningsskum Perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) är samlingsnamnet för en stor grupp fluorerade ämnen. Kännetecknande för dessa är att de innehåller en fullständigt (per-) eller delvis (poly-) fluorerad kolkedja. De mest uppmärksammade PFAS-varianterna är perfluoroktansulfonat (PFOS) och. Högfluorerade så kallade PFAS-ämnen har förgiftat dricksvatten på flera håll i Sverige och förekommer i allt från brandskum, tandtråd och fritidskläder. Nu larmar Naturskyddsföreningen om att kemikalierna även hittats i smink som säljs i Sverige.(TT

Sund

Ny forskning visar att risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om deras mödrar utsatts för vanliga högfluorerade De finns även i smink och av PFAS-ämnen under. Ämnen du inte vill ha i din makeup. Det finns många ämnen och till och med gifter i vanligt smink som du verkligen ska undvika. Till exempel innehåller vanligt smink högfluorerade ämnen (PFAS), ämnen som bland annat finns i vanligt brandskum. Det förorenar dricksvatten och är skadligt för både människor och miljön Värstingar: 4 av 4 Se upp för ämnen som kan störa förmågan att få barn! Se upp för högfluorerade ämnen (PFAS)! Se upp för plast! Se upp för hormonstörare! Ingredienser som kan störa fortplantningsförmågan: Cyclomethicone, Cyclotetrasiloxane, Dimethylcyclosiloxane Högfluorerade ingredienser (PFAS): Alla ämnen som innehåller orden perfluoro eller polyfluoro (t.ex.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp på över 4700 ämnen som finns i en stor mängd produkter, i allt ifrån skidvalla och brandskum till funktionskläder, stekpannor och skönhetsprodukter Sminket förstörde huden långsiktigt och hår och tänder lossnade. Idag har vi relativt god kunskap om hur innehållet i smink kan påverka oss och därför används inte blyvitt längre, men trots lärdomar från historian används flera andra farliga ämnen i smink idag som kan utgöra en risk långsiktigt för människa och miljö Alina Koch har i sin doktorsavhandling i miljövetenskap vid Örebro universitet studerat hur högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, förs över från insekter i sötvatten till landlevande insekter Det finns hittills lite forskning om detta förlopp - att PFAS kan föras vidare i näringskedjan när ett djur blir mat åt ett annat djur Högfluorerade ämnen (PFAS), har i stor utsträckning använts i brandskum historiskt och används även till viss del idag, vilket har förorenat yt- och grundvatten i Sverige på ett flertal platser. Det rör sig om platser där brandövning skett och andra platser där brandskum på olika sätt hanterats

Naturskyddsföreningen har testat 22 olika sminkprodukter på den svenska marknaden, alla med tillåtna PFAS - eller högfluorerade ämnen - i innehållsförteckningen. Här tipsar Hannah Sjöström om 10 ingredienser att hålla koll på. Många skönhetsprodukter ämnen ämnen som kan vara både allergiframkallande och smink hormonstörande Höga halter av farliga kemikalier i skidvalla och smink. Under 2018 besöktes 86 butiker i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för att kontrollera om deras varit innehåll högfluorerande ämnen, Pfas och om de kosmetiska produkterna var korrekt märkta Det är ämnen som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Än är kunskapen om hälso- och miljöpåverkan för de kemikalierna begränsad. Men vi vet att alla högfluorerade kemikalier är svåra för naturen att bryta ner. Idag finns det över 4 700 olika PFAS-ämnen på marknaden redovisa möjligheten att införa en nationell reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Miljö- och energidepartementet har remitterat rapporten Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (Kemikalieinspektionens rapport 1/2016) till Stockholms stad

SVT förklarar: Detta är PFAS SVT Nyhete

Högfluorerade ämnen PFAS - SGI - swedgeo

 1. Tema TEMA.6.8. Högfluorerade ämnen är en grupp ämnen som används bland annat som impregnering av kläder, skor och möbler samt i släckskum. Många av dem är extremt svårnedbrytbara
 2. - PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Tillsammans kallas per- och polyfluorerade ämnen även för högfluorerade ämnen och det finns idag över 4700 olika kemiskt framställda PFAS substanser. PTFE är högfluorerade polymerer där Teflon är ett varumärke av PTFE
 3. kjättar har under årets gång lovat att sluta med högfluorerade ämnen, även kallat PFAS, i kosmetika. Trots det har endast två av företagen sagt när utfasningen av de kritiserade.
 4. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och många är vattenlösliga och rörliga i marken. De används flitigt i till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar.
 5. Högfluorerade ämnen, ofta benämnda PFAS, är en familj kemikalier som producerats och använts sedan 1940-talet. Tack vare sina unika egenskaper används de i många olika typer av produkter som till exempel kosmetika, textilier, livsmedelsbehållare, brandsläckningsskum, hushållsprodukter och mycket annat

Åtgärdsprogram för PFAS - Kemikalieinspektione

 1. Svenskt Vatten har gjort en sammanfattande studie på högfluorerade farliga ämnen, PFAS. Slutsatsen är att det finns högfluorerade ämnen i många produkter som vi människor använder i vår vardag
 2. Funktionskläder, Högfluorerade ämnen, Miljömedicin. Är funktionskläder giftiga? Skapat av Charlotte Wåhlin, 2. september 2016 8. september 2016. Lämna en kommentar. Text: Elisabeth Lindberg, läkare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping
 3. Om högfluorerade ämnen Problembeskrivning, spridning och exponering Presentation av Daniel Borg, Kemikalieinspektionen och Karin Norström, Naturvårdsverket
 4. Högfluorerade ämnen, PFAS, (Per- and polyfluorinated Alkylated Substances) är samlingsnamnet för en stor grupp ämnen som har använts inom industrin sedan 1950-talet. Dessa finns i ett stort antal konsumentprodukter, till exempel textilier, brandsläckningsmedel, kosmetiska produkter, skidvallor, rengöringsmedel och livsmedelsförpackningar
 5. k märken som Viva la Diva, Lumene och bareMinerals. Köp ditt veganska s

PFAS, högfluorerade ämnen - Naturvårdsverke

#Surfejs - PFAS (Högfluorerade ämnen

 1. isterrådet publicerar i dag.Högfluorerade ämnen (PFAS) har använts vid tillverkning sedan 1950-talet, både i varor avsedda för yrkesmässig användning och för konsumentanvändning
 2. Högfluorerade ämnen, ofta benämnda PFAS, är en familj kemikalier som producerats och använts sedan 1940-talet. Tack vare sina unika egenskaper används de i många olika typer av produkter.
 3. k. Kemikalier Halloweens
 4. Ämnet som Naturskyddsföreningen nu vill förbjuda heter PFAS och är ett samlingsnamn för ca 3000 högfluorerade ämnen. Det har i tester på djur visat sig orsaka leverskador och försämra vår förmåga att få barn
 5. k och ta del av de artiklar om nyheter inom ämnet. Beslutet från s
 6. Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Med anledning av det behövs ett utökat samarbete mellan myndigheter och forskare för att öka effekten av de resurser som vi lägger på att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS)
Skönhetsjätten slutar med PFAS – Sveriges Natur

Farliga ämnen kan finnas i vanligt smink - P4 Extra

Högfluorerade ämnen (PFAS) används flitigt idag inom både kläder-, väsk- och skoindustrin. Det är en effektiv metod för att göra ytterplagget, väskan eller skorna vattenavvisande och tåligare mot smuts. Nackdelarna är dock stora Förorenade områden. Sverige har idag cirka 80 000 identifierade områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Många områden är så förorenade att de kan skada miljön eller vår hälsa. Åtskilliga av dem måste därför behandlas innan marken kan användas högfluorerade ämnen. 26 April 2019. Metro Mode Ditt bakplåtspapper kan vara skadligt för både hälsan och naturen . Vissa typer av bakplåtspapper innehåller ämnen som kan vara skadliga för både hälsan och naturen

Farliga PFAS-ämnen vanligt i smink Trapezi

Synpunkter på förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Miljö- och energidepartementet har i e-post 2016-02-10 berett Statens geotekniska institit, SGI, möj-lighet att lämna synpunkter på förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläcknings-skum Höga halter av PFAS i skidvallor och smink - 8 varor riskerar förbud nästa år Pressmeddelanden • Mar 19, 2019 17:48 CET. Skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som. Över 3000 högfluorerade ämnen i bruk 7 maj, 2015 Kommentera 200 forskare från 38 länder har undertecknat ett så kallat Madrid statment, alltså ett uttalande, som dokumenterar ett vetenskapligt samförstånd om problemen med högfluorerade ämnen (även känt som poly- och perfluoralkylämnen (PFASs))

Naturskyddsföreningen: PFAS finns i smink - skadar hälsa

- Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Vi förstärker nu samarbetet mellan berörda myndigheter och forskare för att hantera de problem som finns med denna grupp av ämnen, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier 2016-jul-14 - Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin

Höga halter av PFAS i skidvallor och smink - 8 varor

Högfluorerade ämnen. Kemikalier. KEMI: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra. Användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller Kemikalieinspektionen i en delrapport som har överlämnats till regeringen Högfluorerade ämnen . Inne i vallaboden finns också Ebba Anderssons pappa Per-Ola. - Har jag mask är jag ganska trygg, säger han. Vi möts dagen före den svenska skidpremiären för att.

Ny rapport: Ditt smink innehåller farliga gifter - Pressen

Björn Wiberg/SGU. 1 juni 2017 Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen. SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS Dessa högfluorerade ämnen bryts aldrig ner i naturen och lagras därför i människor och miljön. Det är svårt att se att vi behöver ha dem i några konsumentprodukter överhuvudtaget. På grund av de bra analysmetoder som finns numera samt att vi känner till flera av de produkter de finns i kan vi också börja göra någonting åt det Den stora svenska bloggkatalogen Bloggportalen.se - din guide till den svenska bloggvärlden. Presentationer av tusentals bloggar, indelade efter ämnen, med möjlighet att söka i dem

 • Testleser verlag.
 • Team sportia örebro marieberg.
 • Relativ fuktighet.
 • Marknadsföring kandidat.
 • Ont i hälen tejpa.
 • Csn meddela studieuppehåll.
 • Dermal anchor piercing läkning.
 • Hasse ekman.
 • Fotosyntesen kemisk formel.
 • Rusta krokar.
 • Bran and rickon dead.
 • Morbus sudeck stadien.
 • Audi a6 multitronic hackar.
 • Dovminigolf.
 • Bratz names and pictures.
 • Bryta normer.
 • Så skimrande var aldrig havet text.
 • Köpa urtavla.
 • Mix max ravensburger regler.
 • Hunddagis täby.
 • Det ondas blommor skymningen.
 • Neujahrskonzert wiesbaden 2018.
 • Opportunity på svenska.
 • Must buy games for ps4.
 • Postnord marknad.
 • Elektromekaniska lås.
 • Monsun 31 säljes.
 • Kawasaki fyrhjuling 750.
 • Ulrika sand ica fastigheter.
 • Änglatrumpet flashback.
 • Ar rifle wiki.
 • Helen mirrens titel.
 • Www kastanienhof niederjosbach de öffnungszeiten.
 • Lapporten karta.
 • Graviditetströtthet.
 • Save the date per whatsapp.
 • Oxford united wiki.
 • Fällningsreaktioner laboration.
 • Wales map.
 • Speed dating otázky.
 • Ung svensk form 2017.