Home

Vårvete diskett

Diskett Skånefr

 1. Om Skånefrö. Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier. På Skånefrö strävar vi efter högsta möjliga kvalitet genom hela kedjan - och det är ingen slump att vårt gräsfrö blivit bäst i test hos Råd&Rön och att vi har det renaste utsädet - långt över EU:s norm
 2. Diskett Kvarnvete Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost. QuarnaSpecialkvalitet Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar. Kvarnvete.
 3. Vårvete Diskett. Vårvete Diskett är ett brödvete med hög avkastning och mycket goda bakningsegenskaper. Durumvete Rosadur. Durumvete Rosadur är ett modernt durumvete med mycket bra kvalitet. Den huvudsakliga odlingen av durumvete sker på Gotland. Vårvete Quarna
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 5. Diskett. Spannmålsutsäde, Vår, Lantbruk, Vårvete. Högavkastande vårvete sort med god stråstyrka. Hög Stäng. Quarna. Spannmålsutsäde, Vår, Lantbruk, Vårvete. Vårvete med unik kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Mycket god stråstyrka, tidig mognad och stabilt falltal. En kvalitetshöjare i olika mjölblandningar.

Vårvete & rågvete Svenska Fode

Vårvete - Lantmänne

Vårvete Diskett Högavkastande sort med god stråstyrka. Quarna Sort med mycket hög inneboende proteinhalt och goda bakningsegenskaper. Finns även som EKO! Skye Hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper.Hög tusenkornvikt. Ärter Eso Gulfröig ärt med låg tusenkornvikt och lågt spill. Mycket hög skörd och goda stjälkegenskaper Utsädesmängd vårvete Diskett 300 grobara kärnor/kvm. Ogräsbekämpning: 15 g Gratil+ 0,5 superolja. Endast Cikoria: 15 g Harmony Plus 50 SX+ 0,1 vätmedel. Borgeby fältdagar 2018: demo insådd mellangrödor i vårvete

Vårsådd vårvete Diskett - YouTub

 1. Försöksplan och platsdata för vårvete, klicka här. Högre kvävebehov än i fjol. Med tanke på de jämna och fina bestånden generellt sett i vårvetefälten, vågar vi hoppas på höga skördar. I dagsläget tror vi på skördar i storleksordningen 7-8 ton. Detta innebär ett relativt stort totalt kvävebehov för att uppnå 13,5 % i.
 2. B. Vårvete Vinjett C. Vårvete Diskett D. Vårvete Dacke E. Havre i sortblandning: Ivory+Akseli+Kerstin där Ivory är mest mottaglig mot Fusarium och Kerstin mest motståndskraftig. F. Havre Ivory G. Havre Akseli H. Havre Kerstin I. Åkerböna + vårevete Vinjet
 3. En diskett (synonymer flexskiva, floppy, floppydisk (FD)) är en böjlig, magnetisk skiva i ett skyddande hölje, som används för att lagra filer för användning med hjälp av en dator.Den lanserades kommersiellt 1971 av IBM och förblev ett ledande lagringsmedium fram till omkring år 2000. Disketter tillverkas fortfarande, men har i de flesta sammanhang ersatts av bland annat optiska.
 4. Scandinavian Seed marknadsför certifierat utsäde på den svenska marknaden som skapar möjligheter för svenskt lantbruk
 5. Vårvete Dacke SE20RR1199 C2 Andra arter totalt 20 st/kg 24 st/kg Lantmännen Lantbruk, Skara Vårvete Diskett SE20GG1009 C2 Grobarhet 85% 82% Celest Extra Formula M Lantmännen Lantbruk, Skänninge Vårvete Diskett SE20GG1011 C2 Grobarhet 85% 83% Celest Extra Formula M Lantmännen Lantbruk, Skänning

Vårvete Diskett y = 0,16x - 1** 0,98 DC 41-45 Skye Osäkra värden Qryx i årets försök för Skye Quarna Oryx och Quarna Olika formler för varje sort. Kväveupptaget i långa och korta sorter, respektive höst- och vårvete beräknas i olika formler eftersom Trim-ble GreenSeeker tenderar att överskatta biomassan hos korta sorte Sortförsök i vårvete SAMMANFATTNING Under år 2015 skördades tre sortförsök inom Skåneförsökens serie L7-301. Försöken var utlagda hos följande försöksvärdar: SW Diskett, 45456 8 640 100 15 100 3 100 3 100 3 100 3 9 170 100 3 Mandarina (DC623). För vårvetets del dominerar sorten Dacke som är lång och lätt att sälja. Jämfört med Diskett, Vinjett och Triso har den en högre proteinhalt. Quarna finns också men den är kort och svår att få bra skörd av. Det senaste till­ skottet är Diskett som avkastar mycket bra men som ty­ värr har angripits kraftigt av gulrost i söder EKO Vårvete resultat jämförelse år 2015-2019 avkastning 5-års medel och odlingsegenskaper Sortförsök i vårvete Försöksledare Arne Ljungars, Hushållningssällskapet, Kristianstad E-post: arne.ljungars@hush.se Under hösten 2009 har 3 sortförsök i vårvete, SW Diskett 7,66 103 7 103 2 106 2 7,98 100 3 SW 45267 8,01 107 3 108 2 8,40 1 LP Zircon SW 7,77 104 6 107 3 8,14 102

Vårvete Skånefr

Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Diskett' Kopplade referenser [5] Referens Växtnamn Produktnamn Rollkoder; EU (eds.) 2013-. Plant variety database. T Jordbruksverket (eds.) 2016. Sortlista 2016 - National List of Plant Varieties 2016. T V Jordbruksverket (eds.) 2017. Sådd vårvete diskett 23/03/2018 . Nu är nya rampen på tunnan på plats 22/03/2018 . Översyn av teleskoplastare . 23/12/2017 . Önskar alla en riktigt god jul . 23/11/2017 . Top down får sin översyn innan vintervila, även julgranen på plats . 15/11/2017 Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) bordeaux Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Brons' Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) brunt schlanstedter Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Bumble' Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Canon' Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Chanteclair' Triticum aestivum (Vårvete-Gruppen) 'Chasseral Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Datorn ser läsaren som en diskett eller hårddisk.; Vi kan så länge skatta oss lyckliga att en massmediespecialist föredrog att komma till det fjärran Göteborg i stället för att skicka en diskett eller en videoinspelning.; Hon konstaterar bara att hon inte behöver lämna ut på diskett och.

VÅRVETE Diskett - Kvarnvete Konventionell. Kvarn Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost VÅRVETE : Finns som EKO: Diskett: En högavkastande sort med god stråstyrka. Nej : Quarna: Utmärkta kärnegenskaper och mycket hög proteinhalt. Endast EKO : HAVRE : Finns som EKO: Symphony: Högavkastande sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar. Odling till foder samt industri

Fältförsök 2014 och 2015 i Uppsala. Behandlingar med 4 upprepningar. Vårvete 123 (Vinjett, Diskett, Dacke)Vårvete 1 (Vinjett)Vårvete 2 (Diskett)Vårvete 3 (Dacke Sorterna som användes var Majong i vårraps, Diskett i vårvete, Propino i korn och Galant i havre. Allt utsäde, även kontroller, var behandlat med fungicid, Rovral 500 A användes i vårraps och Celest i stråsäden. Tabell 1. Mineralnäringsprodukter som användes i vårraps och stråsäd i förstudien • Vårvete Diskett • Även symptom på höstvete, korn, gräs • Danmark -symptom höstvete • Inga andra fynd från undersökt vete . Vad betyder detta? • Sexuell population = berberis en del av livscykeln • Många olika raser (jämfört med gulrost som är klonalt i Sverige Vårvete Diskett Demo och försök 2020 1. Sortdemo höstraps 2. Sortdemo höstsäd 3. Sortdemo vårsäd & baljväxter 4. Demo mellangrödor 5. Sortdemo EKO -höstsäd, vårsäd & baljväxter 6. Demofält EKO -kvävestege samt ogräsharvning i höstvete och vårkorn SLU Långliggande bördighetsförsök Grödor 2020 Areal (ha) Höstvete 33

Vårvete - Även för vårvete gäller det att välja bland de sorter som är mest högavkastande. De senaste sorterna från Svalöf Weibull, Vinjett, Diskett och Sonett ligger bra till. Sorten Quarna från Svenska Foder har mycket bra kvalitet, men inte lika bra avkastning KRAV vårvete Diskett, Triso, Quarna KRAV brödvete Praktik, Julius, Etana, Olivin, Stava, Festival KRAV fodervete KRAV maltkorn Salome, Propino, Irina, Crescendo, Planet KRAV foderkorn KRAV råg KRAV rågvete KRAV foderhavre KRAV grynhavre Symphony, Kerstin, Galan

Vårvete Sjukdomskänslighet Skala 1-9a) Flerårsmedel 2015-2019 Sort b) d Gulrost c) Mjöldagg Svartpricksjuka Stråstyrka % ) Diskett (LmL) 5 5 6 89 Flippen (LmL) 5 4 4 89 Happy (LmL) 6 2 4 87 WPB Oryx (SSd) 7 4 5 89 Quarna (SSd) 4 6 6 89 Sibelius (SSd) 3 6 5 89 WPB. Sortförsök i VÅRVETE Eko Jordbruksförsök MOTIV: Avsikten med försöket är att med hjälp av resultaten kunna ge sortrekommendationer. ODLINGSBESKRIVNING: Jordart: Molera, Mullhaltig Diskett SW 4555 101 81 18 35 79 360 12,8 501 97 Dacke SW 4510 100 92 18 35 81 300 13,3 516 10 100 ha vårvete diskett 133 ha maltkorn tipple 40 ha vårkorn judit 64 ha ärter Clara 80 ha vall 160 ha beten MedelSKörd höStrAPS: 2,66 t/ha MedelSKörd VårrAPS: 2,35 t/ha Vårraps Höstraps Medelskörd, 2008-2011 2350 kg/ha 2660 kg/ha intäkt vid medelpris 3:50 8225 kr/ha 9310 kr/ha utsäde, gödning, växtskydd 2550 kr/ha 2610 kr/h Höstråg 350 250 300 Vårvete 550 450 500 Höstvete 400 350 400 Vårkorn 350 350 350 Höstkorn 400 250 300 Havre 450 400 450 Höstrågvete 400 300 350 Fodermajs 8,5 9 9 Höstraps, linje sort 50 50 50 Ärter 100 70 90 Höstraps, hybridsort 50 50 50 Åkerböna 55 55 55 Vårraps, linjesort 200 200 200 Vårraps, hybridsort 150 150 150 Lin 700 700 70

För vårvete gäller Dacke som huvudalternativ på grund av dess naturligt höga proteinhalt. Om du ska odla till foder finns dock sorter som både avkastar mer och konkurrerar bättre mot ogräs. Exempel på dessa är Diskett, Triso och Vinjett. Då vissa nya sorter visat mot-taglighet mot gulrost gäller det att vi är uppmärksamma En satsning på vårvete till brödsäd i norra Sverige vore intressant utifrån flera aspekter, menar Erik. - Odlar du spannmål till 100 procent så får du bara ha 75 procent av en gröda, den andra måste vara en annan gröda

DISKETT brödvete NYHET! 2012-01-16 + Stabila skördesiffror på hög nivå + Mycket styvt strå + Robust falltal + Kvalitet som upattas av kvarnarna . Landscape Vårvete officiella försök 2007-2011, behandlade led Sort A B D+E F A+B D-F Antal försök Vinjett (kg/ha) 7030 7950 7070 6740 7500 6910 61 Diskett 106. VÅRVETE (DISKETT) (DACKE) 1. Vitklöver, subklöver, blodklöver + lusern (Lugna arter) 2. Rödklöver, persiskklöver, honungsört + timotej (Aggressiva arter) 3. Honungsört + persiskklöver (Aggressiva 1-åriga arter) 4. Multiblandning (Aggressiva arter (12 arter) 1 Vårvete Dacke 17 098 0 Diskett 1 101 0 Granary 953 0 Nr-sorter 87 0 Quarna 27 999 0 Triso 18 927 20 Vinjett 48 987 0 Zebra 59 1 074 Summa Vårvete 115 211 1 094 Blålupin Probor 294 400 Summa Blålupin 294 400 Vicker Candy 0 240 Catarina 0 230 Summa Vicker 0 470 Åkerböna Alexia 0 546 Columbo 0 25 101342 Råg standard 103023 KRAV Vårvete Diskett  101995 Råg ej stråförkortad 103006 KRAV Vårvete Quarna  101412 Rågavrens 101472 KRAV Åkerbönor  101353 Rågvete  101410 Rågveteavrens 103036 2 års karens Fodervete  102607 Stärkelsevete Brons konc.odl. 103032 2 års karens Havre Tröskning av Diskett vårvete i det fina vädret. Vh 13% och lätt tröskat med bra skörd.☀️

Vårvete Kvarn Diskett 1/7-15/10 utom oljeväxter och trindsäd. Vårvete Kvarn Quarna Vårvete Foder fast pris 9,90kr/dt. Rågvete Foderråg Odlings-/Legolagrings kontrakt Maltkorn Planet Odlingskontrakt Maltkorn Propino Kan tecknas på alla grödor. Berättigar till Foderkorn Höst/Vår 0,03-0,04 kr/kg i tillägg baserat p Höstvete Sigill (Julius/Kranich/Olivin) och Vårvete Sigill. (Diskett/Vinjett), leverans efter skörd till Uppsala 20 kr/ton eller Malmö, 10 kr/ton. Korn malt Makof, leverans efter skörd, Köping, 20 kr/ton. Gårdsmagasinet april 2013 31 INKÖPSVILLKOR INKÖPSVILLKOR Våra allmänna inköpsvillkor Allmänna inköpsvillkor för spannmål. Vårvete Kvarn Diskett Vårvete Kvarn Quarna Rågvete Vårrågvete Foderråg Maltkorn Planet Maltkorn Quench Maltkorn Irina/Propino ** Foderkorn Grynhavre Galant * Grynhavre Symphony * Foderhavre Ärtor Åkerböna Fuego Höstoljeväxter Våroljeväxter Krav_____ Krav_____ * Grynhavre endast gårdshämtning VÅRVETE. Hamlet hade högst kärnskörd av vårvete sorterna, följd av Diskett (4120 kg/ha) och Lennox (4000 kg/ha). Varken Hamlet eller Diskett hittas i NSLs försök. Lennox fanns med i NSLs försök, avkastningsnivån ungefär i mitten av våra sorter. Hela vårvete rapporten här: VÅRVETE 201 41 Diskett vårvete Nytt vårvete av huvudtyp. 58 Rasma vårraps Bättre betalt pris tack vare hög oljehalt. 64 Stinger -bearbetningsrättika Saneringsväxtnyhet med tjock pålrot. 100 YaraVita Starphos MnP Ny Mn- och P-innehållande spårämneslösning, också för betning. 102 Ekologisk produktio

ekologiskt vårvete och havre på Rådde gård. För året blev det bra skördenivå på vallförsöken. Diskett, kg/ha vid 15 % vh Rel. tal 6220 100 08-13 98 Hamlet 103 08-15 96 Granary 96 08-17 95 117 08-15 137 Vinjett 96 08-13 CV % 12,8. R4-0002-1960-2020-001. Växtföljder med olika driftsinriktiningar: Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat Vårvete Diskett N+ Vårvete Quarna N+ Kvarnvete Julius N+ Kvarnvete Kranich N+ Kvarnvete Olivin N+ Kvarnvete Ellvis N+ Kvarnvete Brons N+ Reppevete Julius N+ Reppevete Kranich N+ Reppevete Olivin N+ Reppevete Ellvis N+ Reppevete Brons N+ Reppevete Norin N+ Reppevete Linus N+ Leverantör Kund nr Spannmålen vi odlar är vårvete av sorten Triso eller Diskett. Spannmålen gödslas med handelsgödsel. Vi gör allting själva i växtodlingskedjan. Från att vända jorden, gödsla, bereda marken, sådden och att slutligen ta rätt på gräset som blir till djurfoder. Dock lejer vi entreprenör för spannmålssådden Under skörd och efter 14/10 Efter 14/10 OBS! Preliminärt. Uppdatering sker på www.lantmannenlantbruk.se Gårdsmagasinet oktober 2013 13 VÅRVETE HAVRE Vårvete Vinjett Havre Finns även som EKO Diskett Bröd Vinjett är ett stabilt vårvete med hög avkastning

Höstvete Informer 10,0 10,0 0,0 Höstvete Julius 1701,6 1701,6 0,0 Höstvete Kalmar 18,0 18,0 0,0 Höstvete Linus 1499,9 1455,9 44,0 Höstvete Mariboss 800,5 506,0 294,5 Höstvete Memory 326,0 326,0 0,0 Höstvete Nordh 37,0 37,0 0,0 Höstvete Norin 1225,4 1225,4 0,0 Höstvete Olivin 49,0 49,0 0,0 Höstvete Praktik 916,5 669,0 247,5 Höstvete Reform 2072,5 1568,0 504, Tröskning av Diskett vårvete i det fina vädret. Vh 13% och lätt tröskat med bra skörd. ☀️

Video: Gödning vårvete Diskett - YouTub

Lantbruk | Skånefrö

- Jag ser det som en fantastisk möjlighet att odla vårvete här. Naturligt gluten producerat i Norrland, det finns inte i matbutikerna i dag. Efter provodlingen 2019 på Öjebyn kunde försöksledare Jan Nilsson konstatera att skördeutfallet var likartat för alla tre sorterna Diskett (Lantmännen, Sverige 2018) är gällande växttid och skördenivå i samma klass som Demonstrant. Falltalet är på en lägre nivå men ändå tillräckligt högt för att klassas som ett kvarnvete. Dess motståndskraft mot gulrost och mjöldagg är god och på samma nivå som i mätarsorterna Demonstrant och Amaretto R7-309 Angrepp av axfusarios i vårvete 2009-2010 Medeltal av tre försök 0 5 10 15 20 25 30 35 40 SW Dacke IGP Triso DSP Quarna LP Zircon SW Sonett SW Diskett SW Vinjett % angripen yta av alla graderade ax LSD (P=.05) 6,6 mer mottagliga mindre mottagliga Figur 3. Vårvetesorters mottaglighet för axfusarios. Resultat (medeltal och variation.

Sent sått vårvete, Diskett • Symptom hittades på höstvete, korn och vilda gräs i omgivningen • Ytterligare en lokal ca 20 km bort -symptom på höstvete • Inga andra fynd. Vårvete med telia, September 2017. Anna Berlin, SLU. Wheat stem rust back in Swede Diskett har hög proteinhalt och mycket goda kvarn- och bakningsegenskaper. Bra motståndskraft mot mjöldagg och rostsjukdomar. Vinjett Bröd Vinjett är ett välkänt stabilt vårvete med hög avkastning. Det mognar relativt tidigt, har god falltalsstabilitet och ger brödsäd av bästa kvalitet. Motståndskraftig mot brunrost. 12 Vårrågvet

Konstruktionstraktorer, grävmaskin bulldozer: Vårvete diskett

Bibliografiska uppgifter för Sortprovning av Fusariummottaglighet i höstvete, rågvete och vårvete Författare Baumgardt M., Börjesson T. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Meddelande från. Höstvete kr/dt Höstvete kr/dt Vårvete kr/dt Rågvete kr/dt Höstråg kr/dt Havre kr/dt Akteur 42,00 KWS Ahoi 42,00 Amaretto 35,00 Borwo 42,00 Marcelo 35,00 Harmony 42,00 Bright 42,00 Loyal 42,00 Diskett 42,00 Empero 49,00 Arantes 42,00 Kerstin 35,0 4900. 4800. 4700. 4600. 4500. 4400. 4300. 4200. 4100. 4000. Skördar Vo-gårdar. Vårkorn Vårvete Havr Lantbruk 14. 36 likes. Vi är 6st elever som går 2a ring på Ösby naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk. På denna sida kommer vi uppdatera om vad som händer på skolan Växtnäring utgör en ekonomiskt mycket betydelsefull insatsvara i svensk växtodling, sett ur ett kostnadsperspektiv såväl som ett intäktsperspektiv med kvalitet och skördemängd. Att optimera utnyttjandet av växtnäringen är därför en mycket viktig fråga för att åstadkomma en god odlingsekonomi. Växtnäringsfrågan är viktig även ur ett miljöperspektiv, med koppling till bl.a.

Kväveupptag och kvävebehov i vårvete Yara Sverig

Roka AB, Resebro Gård, Norrköping (2020

Johan igång med Betupptagning Kultiverar

 • Radera xbox 360.
 • Link arkitektur göteborg.
 • Tom brady stats.
 • Dublin stadtplan pdf.
 • Sixten ulf stark.
 • Svensk dos öppettider.
 • Www sennheiser.
 • Dödshjälp emot.
 • Amber suite silvester 2018.
 • Iso 26000 certifiering.
 • Flaches backwerk.
 • Sensoji temple tokyo.
 • Adam rodriguez grace gail.
 • Fylla på spotify konto.
 • Regeringsformen innan 1974.
 • Nordirland idag.
 • Drybox mögeltest.
 • Casu marzu gif.
 • Hur vet man om man är gravid.
 • Bones music season 6.
 • Via tabort.
 • Norska blocket.
 • Asiens floder och sjöar geografi.
 • Haka wedding new zealand.
 • Helloween singers.
 • Blandning kemi.
 • Dikter från romantiken.
 • Omsättningshastighet kundfordringar.
 • Ces edupack wiki.
 • E 200 kompressor problem.
 • Jerry lee lewis whole lotta shakin goin on live on youtube.
 • Europas bästa vägar.
 • Em nhớ anh tiếng thái.
 • Twelfth night illyria.
 • Wanås slott cafe.
 • Jackfruit durian.
 • Omx historik.
 • Stiftelsen gerlesborgsskolan.
 • Svalövs kommun.
 • Y tree.
 • Childcare uk.